HYDROPORTAL. Pozyskanie informacji o wodach nigdy nie było prostsze!

Chcesz kupić nieruchomość i sprawdzić czy nie będzie podtapiana? Chcesz się upewnić, do której jednostki Wód Polskich wysłać pismo? Interesuje Cię na jakiej jednolitej części wód leży działka? Potrzebujesz wiedzieć jakie są ograniczenia w osiągnięciu celów środowiskowych dla realizowanej inwestycji? Odpowiedzi na powyższe pytania - i nie tylko - znajdziesz na Hydroportalu. Sprawdź jak wyszukać i korzystać z zasobów  informacyjnych udostępnianych przez PGW Wody Polskie.

Hydroportal to publiczny portal mapowy, w którym zgromadzone zostały informacje dla obszaru Polski powiązane z szeroko pojętą tematyką gospodarki wodnej, odnoszące się m.in. do kwestii ryzyka powodziowego, sieci hydrograficznej, urządzeń i budowli wodnych czy planów gospodarowania wodami, gdzie znajdziemy informacje o jednolitych częściach wód powierzchniowych i podziemnych. Zgromadzenie wszystkich danych związanych z gospodarką wodną w jednym, ogólnodostępnym miejscu pozwala na szybkie pozyskanie kompleksowej informacji o hydrografii, warunkach korzystania z zasobów wodnych, a także zagrożeniach i ryzykach związanych z powodzią. Wdrożenie Hydroportalu umożliwiło bezpośredni dostęp do tych danych z dowolnego miejsca na świecie, o każdej porze i dla wszystkich interesariuszy, począwszy od obywateli poprzez przedstawicieli urzędów, instytucji naukowych, pracowni planistycznych, organizacji pozarządowych, aż po komercyjne firmy realizujące projekty związane z hydrologią i ochroną środowiska.

Jakie dane znajdziesz na Hydroportalu?

Dla łatwiejszego i szybszego wyszukania potrzebnych informacji dane na Hydroportalu zostały pogrupowane w kilka modułów tematycznych, z dostępem do następujących zbiorów danych:

  • Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP)
  • Mapy zagrożenia powodziowego (MZP)
  • Mapy ryzyka powodziowego (MRP)
  • Plany gospodarowania wodami
  • Plany zarządzania ryzykiem powodziowym
  • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  • System informacyjny gospodarowania wodami (SIGW)
  • Mapy MZP i MRP w formacie pdf

Portal jest sukcesywnie zasilany nowymi zbiorami, np. obrazującymi plan przeciwdziałania skutkom suszy. Informacje o nowo opublikowanych danych będą publikowane na stronie internetowej Wód Polskich.

Jakie funkcjonalności oferuje Hydroportal?

Interfejs Hydroportalu jest przyjazny użytkownikowi i nie różni się zasadniczo od serwisów mapowych udostępnianych przez inne instytucje. Wśród najważniejszych funkcjonalności znajdziemy identyfikację obiektów, przygotowanie własnych kompozycji mapowych i podłączanie usług WMS, wykonywanie pomiarów długości, obliczanie powierzchni, a nawet zaawansowane opcje szkicowania. Serwis wyświetla współrzędne kursora w układach PUWG 1992, PUWG 2000 i WGS 84. Hydroportal został wzbogacony o narzędzia wyszukiwania po nazwach miejscowości, obiektów hydrograficznych i hydrotechnicznych oraz jednostek Wód Polskich. Służą do tego specjalne narzędzia w zakładce „Wyszukiwania”. Zawartość tej zakładki różni się w zależności od modułu, w którym aktualnie się znajdujemy. Po wybraniu odpowiedniego narzędzia i wprowadzeniu niezbędnych informacji możliwe jest wyszukanie obiektów spełniających zadane kryteria. Bardzo przydatną opcją jest również wyszukiwanie po działkach. Wystarczy podać wybrane parametry działki, np. województwo, powiat, gmina, obręb, numer i w szybki sposób możemy pozyskać informacje o interesującej nas nieruchomości.

Hydroportal dla obywatela

Dzięki prostej obsłudze i rozbudowanej funkcjonalności Hydroportal to praktyczne zastosowanie dla każdego z nas. Jeśli chcemy złożyć wniosek do zarządu zlewni Wód Polskich, a mamy wątpliwości, do której jednostki - właściwej pod względem terytorialnym - powinna trafić nasza sprawa, możemy to szybko sprawdzić na Hydroportalu wykorzystując warstwę tematyczną „Granice jednostek Wód Polskich” i narzędzie identyfikacji. Po przybliżeniu widoku mapy do interesującego nas obszaru włączamy warstwę z granicami jednostek, wybieramy narzędzie identyfikacji i klikamy na interesujący nas obszar na mapie – pojawi się wówczas nowe okno ze wskazaniem jednostek właściwych miejscowo dla realizacji naszej sprawy.

grafika3

Mieszkasz w pobliżu rzeki i chcesz wiedzieć, czy najbliższa okolica jest zagrożona wystąpieniem powodzi? Sprawdź jakie to proste! Z listy dostępnych modułów wybieramy „Mapy zagrożenia powodziowego”, a w oknie zawartości mapy aktywujemy warstwy z wybranymi głębokościami wody. Następnie, wykorzystując narzędzie wyszukiwania, odnajdujemy miejscowość, w której mieszkamy i już możemy ocenić czy nasza okolica narażona jest na ryzyko zalania i do jakiej wysokości może sięgnąć woda w przypadku podtopienia naszej działki.

grafika2

Hydroportal dla inwestora

Jeśli panujemy budowę urządzenia wodnego lub zamierzamy korzystać z wód w sposób, który może mieć negatywny wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla zasobów wodnych  sprawdźmy, czy na obszarze planowanego działania wyznaczono jednolitą część wód i jakie ewentualne ograniczenia nas dotyczą. Informacje te znajdziemy w module Plany gospodarowania wodami. Po załadowaniu mapy wystarczy przybliżyć widok do interesującego nas obszaru. Następnie, wykorzystując narzędzie identyfikacji, możemy łatwo sprawdzić, w zlewni której jednolitej części wód się znajduje i uzyskać szczegółowe informacje dla wskazanej jednostki planistycznej.

Po potwierdzeniu, że na interesującym nas obszarze występuje jednolita część wód i chcemy zapoznać się z informacjami na jej temat, możemy skorzystać z narzędzia „Wyszukiwanie JCW”. Po podaniu określonego parametru, na przykład nazwy, narzędzie umożliwia znalezienie konkretnego obiektu. Gdy w wynikach wyszukiwania pojawi się interesująca nas jednolita część wód, należy kliknąć w pole z jej nazwą. Wówczas widok mapy zostanie przybliżony do wyszukanego obiektu oraz pojawi się dodatkowe okno ze szczegółowymi informacjami, w tym linkiem do karty charakterystyki tej JCW. Więcej informacji znajdą Państwo w instrukcji wyszukiwania jednolitych części wód.

JCWP informacje

Hydroportal jako narzędzie wspomagające realizację projektów branżowych

Prace projektowe często wymagają analizy danych udostępnianych przez różne instytucje. Dzięki narzędziu „Dodaj WMS/WMTS” możliwe jest podłączanie do widoku mapy zewnętrznych serwisów mapowych w formacie WMS (międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w postaci rastrowej) i WMTS (międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy, tzw. kafli). Ponadto na Hydroportalu są wskazane adresy usług WMS/WMTS zbiorów udostępnianych przez PGW Wody Polskie, z których można skorzystać w dowolnym oprogramowaniu GIS. Aktualne informacje o dotychczas udostępnionych usługach sieciowych znajdziesz w zakładce „Dodaj WMS/WMTS”.

Kluczem do podjęcia efektywnych decyzji strategicznych jest dokładne przeanalizowanie relacji między poszczególnymi obiektami. Na Hydroportalu udostępniono narzędzie „Zaawansowane wyszukiwanie”, które umożliwia przeprowadzenie analiz zarówno na podstawie atrybutów, jak i przez zapytania przestrzenne. Pamiętaj, że wyszukiwanie obiektów odbywa się wyłącznie w ramach aktywnej warstwy – informacja ta dostępna jest w oknie z narzędziami oraz na pasku informacyjnym u dołu okna z mapą. W każdej chwili możesz aktywować dowolną warstwę i dokonywać na niej selekcji obiektów. Możliwość wyeksportowania wybranych obiektów, na przykład do pliku w formacie .shp, pozwala przetwarzać je dalej w oprogramowaniu desktopowym. Istnieje również możliwość zapisania bieżącej sesji użytkownika i kontynuowania swojej pracy w kolejnych dniach bezpośrednio w aplikacji.

Przygotuj własną mapę i podziel się efektami swojej pracy!

Po zakończonych analizach możemy przygotować mapę poglądową lub udostępnić jej bieżący widok innym użytkownikom. Wykorzystując narzędzie „Drukuj” nie tylko wyświetlimy gotową do wydruku mapę, ale także możemy dostosować jej wygląd do własnych preferencji. Modyfikacja ustawień zaawansowanych umożliwia m.in. zmianę rozmiaru papieru, orientacji oraz jakości i typu wydruku – np. bezpośrednio do drukarki bądź eksport do pliku PDF, a także dodanie dodatkowych elementów mapy takich jak legendy, podziałki liniowej, strzałki północy, współrzędnych narożników itp.

Narzędzie „Link do aplikacji” pozwala na wygenerowanie linku (adresu URL) do wyświetlanej kompozycji mapowej, czyli bieżącego zasięgu mapy z uwzględnieniem włączonych i wyłączonych warstw tematycznych. Skopiowany link można przekazać innemu użytkownikowi za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji, np. na adres poczty elektronicznej lub udostępnić w mediach społecznościowych.

W artykule zaprezentowaliśmy wybrane przykłady zastosowania informacji i narzędzi udostępnianych na Hydroportalu. Więcej przydatnych funkcji ze szczegółowymi opisami znajdziecie w naszej instrukcji. Aplikacja cały czas jest rozwijana i niebawem pojawią się w niej nowe zbiory danych i funkcjonalności. Odwiedzaj systematycznie Hydroportal oraz stronę Wód Polskich i bądź bieżąco!

Pokaż nam, jak wykorzystujesz Hydroportal w codziennej pracy bądź podczas realizacji projektów na uczelni – zainspiruj innych użytkowników i prześlij nam swój pomysł na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tekst: Gabriela Kuc, Jolanta Szablewska-Wiraszka, Wydział SIGW, PGW Wody Polskie