Fot. Zdjęcie z budowy śluzy Guzianka II

 

 

Fot. Nowa śuza Guzianka II