SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KPOŚ ZA ROK 2023

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie publikuje wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2023 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w VI AKPOŚK (AKPOŚK 2022).Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2023 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę Rady Gminy. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej (lub w wersji elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym) oraz w edytowalnej wersji elektronicznej (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2024 r.

Dokument składa się z 5 arkuszy: „Aglomeracje 2023 r.”, „Oczyszczalnie 2023 r.”, „KP 2023 r.” (Końcowy Punkt Zrzutu), „Raport wypełnienia ankiety”, „Zestawienie szczegółowe błędów”. Z uwagi na zastosowane w nim rozwiązania w postaci m. in. autouzupełniania, należy go wypełniać po kolei. W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2023 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę.

Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z klauzulą RODO, która została zamieszczona na pierwszej karcie arkusza Ankiety („Aglomeracje 2023 r.”). Niezbędny plik (ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK za rok 2023) można znaleźć pod linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/kzgw-sprawozdanie-z-kposk-za-rok-2023.html

 

Wyniki analizy sprawozdań z realizacji KPOŚK za rok 2022

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawia wyniki analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2022.

Na mocy art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) gminy przedkładają Wodom Polskim corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły. W związku z art. 90 ust. 1 tej ustawy Wody Polskie dokonują analizy ww. sprawozdań oraz przekazują gminom informacje o wynikach tej analizy.

Na terenie RZGW w Warszawie obowiązkiem sprawozdawczości za rok 2022 objętych jest obecnie 200 aglomeracji. Wszystkie gminy odpowiedzialne za przekazanie sprawozdań z realizacji KPOŚK w aglomeracjach zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez tut. Zarząd przedłożyły sprawozdania.

Następnie przedmiotowe sprawozdania zostały poddane analizie. Gminy, które przekazały sprawozdania zawierające błędy lub braki wezwane zostały do ich korekty lub uzupełnienia. Ostatecznie wszystkie sprawozdania zostały przekazane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej celem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.

Szczegóły w pliku poniżej.

Informacja o procesie sprawozdawczym z realizacji KPOŚK za rok 2022

 

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021

Przypominamy o obowiązku przedłożenia nie później niż do dn. 28 lutego 2022 r. sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2021 - zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 t.j.).  

Obowiązkiem przedłożenia ankiety objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017), jak również aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby AKPOŚK 2021 (występują w projekcie VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Gminy wiodące powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r. w aglomeracjach, uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

W związku z koniecznością przeprowadzenia  weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe  prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2021 wraz z informacją o sposobie przekazania tych sprawozdań dostępne są na stornie internetowej oraz BIP KZGW PGW pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/kzgw-sprawozdanie-z-kposk-za-rok-2021.html

Ponadto, AKPOŚK 2017 zatwierdzoną przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. oraz sprawozdania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej PGW WP KZGW pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

 

Pierwszy etap weryfikacji sprawozdań KPOŚK za rok 2020 zakończony

Dnia 16 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych, przekazywanych przez aglomeracje, dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020 .

Gminy wiodące w aglomeracjach zobowiązane były do przekazania sprawozdań za 2020 r. w terminie do 28 lutego 2021 w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Weryfikacja sprawozdań, wysyłanie uwag oraz akceptowanie poprawnych wersji przez pracowników RZGW w Warszawie trwało do 16 kwietnia 2021 -  w tym dniu sprawozdania zostały zgodnie z harmonogramem przekazane do dalszej weryfikacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Poniżej znajdują się szczegółowe dane dotyczące pierwszego etapu weryfikacji.

ID aglomeracji Nazwa gminy wiodącej w aglomeracji Aglomeracja przekazała poprawnie wypełniona końcową wersję elektroniczną i papierową sprawozdania Aglomeracja wzywana była do uzupełnienia/korekty wersji elektroniczne i/lub papierowej sprawozdania Aglomeracja mimo wezwania nie dokonała uzupełnień/korekty sprawozdania na poprawne Aglomeracja nie przekazała wersji elektronicznej i/lub papierowej sprawozdania
PLLO017 Aleksandrów Łódzki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO022 Andrespol TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE061 Annopol NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKP090N Bądkowo TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO072 Biała Rawska TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO088N Białaczów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ022 Białobrzegi TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ092 Bielsk NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW077N Bliżyn TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ021 Błonie NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ121 Bodzanów NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW041 Bodzentyn TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ124 Borowie TAK NIE nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ128N Brochów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW026 Brody NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ164N Bronisze TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ038 Brwinów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKP067 Brześć Kujawski NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO018 Brzeziny TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ126 Cegłów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMP054 Charsznica TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKP006 Choceń  TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKP083 Chodecz TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ025 Chorzele TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ007 Ciechanów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO045 Czarnocin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ130N Czosnów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ505 Dąbrówka TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ060 Dębe Wielkie TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE013 Dęblin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ100 Dobre NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKP055 Dobrzyń nad Wisłą  TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ101 Drobin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO035 Drzewica NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLWM010 Działdowo NIE TAK TAK nie dotyczy
PLKP080 Fabianki TAK NIE nie dotyczy nie dotyczy
PLSW067N Fałków TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ086 Garbatka-Letnisko NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE072 Garbów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ033 Garwolin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ081 Gąbin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ162N Gielniów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ061 Glinojeck TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO025 Głowno (Miasto) TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO010 Głuchów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO038 Gorzkowice TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ042 Gostynin NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW045 Gowarczów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ041 Góra Kalwaria NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ004 Grodzisk Mazowiecki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ023 Grójec TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ125 Grudusk TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ080 Halinów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLWM029 Iłowo-Osada TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ073 Iłża TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO080N Inowłódz TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ065 Izabelin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ069 Jedlińsk TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ093 Jedlnianie-Letnisko NIE TAK TAK TAK
PLMZ096 Jednorożec TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
  Józefów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE097N Karczmiska TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE049 Kazimierz Dolny TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ075 Klembów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO031 Koluszki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ133N Kołbiel TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSL037 Koniecpol TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ030 Konstancinnie-Jeziorna NIE TAK TAK nie dotyczy
PLSW006 Końskie TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKP072 Kowal TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ020 Kozienice TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW073N Krasocin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE009 Kraśnik TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSL501 Kroczyce TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO026 Krośniewice TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW048N Kunów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE060 Kurów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO003 Kutno TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ305 Latowicz TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ161N Leoncin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ068 Lesznowola NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO083N Lipce Reymontowskie TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ054 Lipsko TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO047 Lubochnia TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKP070 Lubraniec TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ135N Lutocin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ076 Łaskarzew TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ071 Łąck TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW034 Łączna TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO021 Łęczyca TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ035 Łomianki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO005 Łowicz NIE NIE TAK TAK
PLMZ064 Maciejowice TAK NIE nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ028 Maków Mazowiecki  TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ105 Miastków Kościelny TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ019 Mińsk Mazowiecki  TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ015 Mława TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW066N Mniów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ113 Mogielnica TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO033 Moszczenica TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ049 Mszczonów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ099 Nadarzyn TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE037 Nałęczów NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ067 Nasielsk TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLWM020 Nidzica TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW050N Nowa Słupia TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ083 Nowa Wieś TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ146N Nowe Miasto TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ063 Nowe Miasto nad Pilicą TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ024 Nowy Dwór Mazowiecki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ170N Odrzywół TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO015 Opoczno TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO090N AGLOMERACJA GMINY OPOCZNO-ZLEWNIA LIBISZÓW I MROCZKÓW TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE015 Opole Lubelskie TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ171N Osieck TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKPO32 Osięciny TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW002 Ostrowiec Świętokrzyski TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ008 Otwock TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO016 Ozorków TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ159N Ożarów Mazowiecki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO087Na Paradyż TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW032 Pawłów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ009 Piaseczno NIE NIE TAK TAK
PLMZ079 Pilawa TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSL074 Pilica TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ031 Pionki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO002 Piotrków Trybunalski TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ0006 Płock TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ095 Płoniawy-Bramura  TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ016 Płońsk TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ082 Pomiechówek TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE021 Poniatowa TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLZM150N Potworów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ003 Pruszków TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ039 Przasnysz TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO041 Przedbórz TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ053 Przysucha TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE006 Puławy TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ043 Pułtusk TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ119 Puszcza Mariańska TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ077 Raciąż NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ002 Radom TAK NIE nie dotyczy nie dotyczy
PLSW028 Radoszyce TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ029 Radzymin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ026 Raszyn TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO024 Rawa Mazowiecka TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO088Na Rokiciny TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW049N Rudki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ155N Ryczywół TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ138N Rząśnik TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO059 Rzeczyca TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW076N Secemin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ036 Serock TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ1390N Sieciechów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ010 Sierpc TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ055 Skaryszew TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW004 Skarżysko-Kamienna TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLKP066 Skępe TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO011 Skierniewice TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ104 Słupno TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ091 Sobolew TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ013 Sochaczew TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ127 Sochocin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ072 Sońsk TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ156N Stanisławów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW003 Starachowice TAK NIE nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ051 Stare Babice TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW018 Stąporków TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE043 Stoczek Łukowski TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ152N Stromiec  TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO039 Stryków TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ112 Strzegowo TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW035 Styków TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW017 Suchedniów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO034 Sulejów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ044 Sulejówek TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ165N Sułkowice TAK NIE nie dotyczy nie dotyczy
PLSL521 Szczekociny TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ040 Szydłowiec TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ057 Tarczyn TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ107 Tczów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ046 Teresin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ050 Tłuszcz TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO004 Tomaszów Mazowiecki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ502 Trąbki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO036 Tuszyn TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE110N Urzędów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ017 Uzdowo TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLWM054 Warka TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ001 Warszawa TAK NIE nie dotyczy nie dotyczy
PLLE077 Wąwolnica TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ052 Wiązowna TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ110 Wiskitki TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLSW013 Włoszczowa TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLE096N Wola Kisielska TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO020 Wola Krzysztoporska TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO089N Wola Rębkowska TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO040 Wolbórz-Południe TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ094 Wolbórz-Północ TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ012 Wołomin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ032 Wyszków TAK NIE nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ109 Wyszogród TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ088 Zakroczym TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO012 Zgierz TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ047 Zwoleń TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ084 Żabia Wola TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO502 Żarnów NIE TAK TAK nie dotyczy
PLMZ070 Żelechów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ048 Żuromin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLLO032 Żychlin TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy
PLMZ018 Żyrardów TAK TAK nie dotyczy nie dotyczyAglomeracje - Obowiązek uchwalenia aktów prawa miejscowego do dnia 31 grudnia 2020 roku

Na mocy art. 565 ust 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty prawa miejscowego wyznaczające aglomeracje, wydane przed 2018 rokiem tracą moc. Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy.  W związku z powyższym gminy powinny do końca roku 2020 wydać akty prawa miejscowego (uchwałę rady gminy) wyznaczającą aglomerację. Projekt ww. uchwały należy przedłożyć do uzgodnienia właściwemu miejscowo Zarządowi Zlewni PGW Wody Polskie.

Wprowadzanie zmian do aktów prawa miejscowego wydanych przed 2018 rokiem jest możliwe, ale zmiany takie nie pozwolą na uznanie tych aktów za ważne po 31 grudnia 2020. W ww. przypadku nadal konieczne będzie wydanie nowego aktu prawa miejscowego, poprzedzone uzgodnieniem projektu tego aktu z właściwym Zarządem Zlewni.

Projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586).

Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPOŚK zgodnie z informacją dostępna pod poniższym linkiem:

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1596,komunikat-w-sprawie-inwestycji-wod-kan-w-aglomeracjach-po-31-12-2020-r-.html

Poniżej znajdują się linki informacji i dokumentów pomocnych w procesie wyznaczania aglomeracji:

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf

https://wody.gov.pl/images/dokumenty/wytyczne_plany_inwestycji_wodno-kanalizacyjnych.pdf

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku
Pierwszy etap weryfikacji sprawozdań KPOŚK za rok 2019 zakończony
Dnia 8 kwietnia 2020 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2019 przekazywanych przez aglomeracje. Gminy wiodące w aglomeracjach zobowiązane były do przekazania sprawozdań za 2019 r. w terminie do 28 lutego 2020, w wersji elektronicznej oraz papierowej. Z obowiązku tego wywiązało się 203 aglomeracji z 206 znajdujących się na terenie RZGW w Warszawie.  Trzy aglomeracje nie przekazały wersji papierowej sprawozdania w wyznaczonym terminie, mimo wielokrotnych monitów ze strony pracowników RZGW. W przypadku 204 aglomeracji sprawozdania wymagały uzupełnienia lub korekty danych. Poniżej znajduje się tabela zawierająca szczegółowe dane.

Nazwa aglomeracji
Aglomeracja przekazała poprawnie wypełniona końcową wersję elektroniczną i papierową sprawozdania
Aglomeracja wzywana była do uzupełnienia/korekty wersji elektroniczne i/lub papierowej sprawozdania
Aglomeracja mimo wezwania nie dokonała uzupełnień/korekty sprawozdania
Aglomeracja nie przekazała wersji elektronicznej i/lub papierowej sprawozdania
Aleksandrów Łódzki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Andrespol
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Annopol
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Bądkowo
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Biała Rawska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Białaczów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Białobrzegi
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Bliżyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Błonie
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Bodzanów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Bodzentyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Borowie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brochów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brody
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Bronisze
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brwinów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brześć Kujawski
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brzeziny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Cegłów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Charsznica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Choceń
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Chodecz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Chorzele
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Ciechanów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Czarnocin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Czosnów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dąbrówka
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dębe Wielkie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dęblin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dobre
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dobrzyń nad Wisłą
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Drobin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Drzewica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Działdowo
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Fabianki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Fałków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Garbatka-Letnisko
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Garbów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Garwolin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Gąbin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Gielniów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Glinojeck
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Głowno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Głuchów
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Gorzkowice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Gostynin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Gowarczów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Góra Kalwaria
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Grodzisk Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Grójec
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Grudusk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Halinów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Iłowo-Osada
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Iłża
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Inowłódz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Izabelin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Jedlińsk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Jedlnia-Letnisko
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Jednorożec
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Karczmiska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kazimierz Dolny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Klembów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Koluszki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kołbiel
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Koniecpol
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Konstancin-Jeziorna
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Końskie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kowal
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kozienice
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Krasocin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kraśnik
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kroczyce
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Krośniewice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kunów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kurów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kutno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Latowicz
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Leoncin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lesznowola
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Lipce Reymontowskie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lipsko
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lubochnia
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lubraniec Marysin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lutocin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łaskarzew
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łąck
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łączna
NIE
TAK
TAK
TAK
Łęczyca
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łomianki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łowicz
NIE
TAK
TAK
TAK
Maciejowice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Maków Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Miastków Kościelny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mińsk Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mława
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mniów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mogielnica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Moszczenica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mszczonów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nadarzyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nałęczów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nasielsk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nidzica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowa Słupia
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowa Wieś
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowe Miasto
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowe Miasto nad Pilicą
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowy Dwór Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Odrzywół
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Opoczno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Opoczno - Zlewnia Libiszów i Mroczków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Opole Lubelskie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Osieck
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Osięciny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Ostrowiec Świętokrzyski
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Otwock
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Ozorków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Ożarów Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Paradyż
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pawłów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Piaseczno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pilawa
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pilica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pionki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Piotrków Trybunalski
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Płock
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Płoniawy-Bramura
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Płońsk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pomiechówek
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Poniatowa
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Potworów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pruszków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Przasnysz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Przedbórz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Przysucha
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Puławy
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pułtusk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Puszcza Mariańska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Raciąż
NIE
TAK
TAK
TAK
Radom
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Radoszyce
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Radzymin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Raszyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Rawa Mazowiecka
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Rokiciny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Rudki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Rzeczyca
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Secemin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Serock
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sieciechów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sierpc
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Skaryszew
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Skarżysko-Kamienna
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Skępe
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Skierniewice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Słupno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sobolew
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sochaczew
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sochocin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sońsk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stanisławów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Starachowice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stare Babice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stąporków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stoczek Łukowski
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stromiec
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stryków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Strzegowo
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Styków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Suchedniów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sulejów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sulejówek
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sułkowice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Szczekociny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Szydłowiec
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tarczyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tczów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Teresin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tłuszcz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tomaszów Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Trąbki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tuszyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Urzędów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Warka
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Warszawa
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wąwolnica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wiązowna
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wiskitki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Włoszczowa
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Wola Kisielska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wola Rębkowska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wola-Krzysztoporska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wolbórz Południe
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wolbórz Północny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wołomin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wyszków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wyszogród
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Zakroczym
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Zgierz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Zwoleń
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żabia Wola
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żarnów
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Żelechów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żuromin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żychlin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żyrardów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczyKrajowy Program oczyszczania ścieków w latach poprzednich

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). 

Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. 
KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

W latach 2003 – 2016

  • wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 – 2178 km sieci,
  • wybudowano 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych (w roku 2016 – 7 obiektów),
  • przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2016 – 105 inwestycji),
  • Na inwestycje wydano ok 63,8 mld zł (w roku 2016 – 2,4 mld zł).

V aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2017)

Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021.

AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln), w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

MASTER PLAN

Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych w aktualizacji. Dokument został zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 8 września 2017 r.


Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2019


VI aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK)

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2018 - ankieta


Piąta aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych (V AKPOŚK)


Master Plan i jego aktualizacje


KPOŚK oraz wcześniejsze aktualizacje Programu


Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji KPOŚK


Sprawozdania z wykonania KPOŚK


Materiały informacyjne


Krajowe akty prawne związane z gospodarką wodno-ściekową i osadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ankieta KPOŚK 2019.xls)Ankieta KPOŚK 2019.xls 147 kB2020-01-10 12:422020-01-10 12:42