Aglomeracje - Obowiązek uchwalenia aktów prawa miejscowego do dnia 31 grudnia 2020 roku

Na mocy art. 565 ust 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty prawa miejscowego wyznaczające aglomeracje, wydane przed 2018 rokiem tracą moc. Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy.  W związku z powyższym gminy powinny do końca roku 2020 wydać akty prawa miejscowego (uchwałę rady gminy) wyznaczającą aglomerację. Projekt ww. uchwały należy przedłożyć do uzgodnienia właściwemu miejscowo Zarządowi Zlewni PGW Wody Polskie.

Wprowadzanie zmian do aktów prawa miejscowego wydanych przed 2018 rokiem jest możliwe, ale zmiany takie nie pozwolą na uznanie tych aktów za ważne po 31 grudnia 2020. W ww. przypadku nadal konieczne będzie wydanie nowego aktu prawa miejscowego, poprzedzone uzgodnieniem projektu tego aktu z właściwym Zarządem Zlewni.

Projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586).

Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPOŚK zgodnie z informacją dostępna pod poniższym linkiem:

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1596,komunikat-w-sprawie-inwestycji-wod-kan-w-aglomeracjach-po-31-12-2020-r-.html

Poniżej znajdują się linki informacji i dokumentów pomocnych w procesie wyznaczania aglomeracji:

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf

https://wody.gov.pl/images/dokumenty/wytyczne_plany_inwestycji_wodno-kanalizacyjnych.pdf

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku
Pierwszy etap weryfikacji sprawozdań KPOŚK za rok 2019 zakończony
Dnia 8 kwietnia 2020 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2019 przekazywanych przez aglomeracje. Gminy wiodące w aglomeracjach zobowiązane były do przekazania sprawozdań za 2019 r. w terminie do 28 lutego 2020, w wersji elektronicznej oraz papierowej. Z obowiązku tego wywiązało się 203 aglomeracji z 206 znajdujących się na terenie RZGW w Warszawie.  Trzy aglomeracje nie przekazały wersji papierowej sprawozdania w wyznaczonym terminie, mimo wielokrotnych monitów ze strony pracowników RZGW. W przypadku 204 aglomeracji sprawozdania wymagały uzupełnienia lub korekty danych. Poniżej znajduje się tabela zawierająca szczegółowe dane.

Nazwa aglomeracji
Aglomeracja przekazała poprawnie wypełniona końcową wersję elektroniczną i papierową sprawozdania
Aglomeracja wzywana była do uzupełnienia/korekty wersji elektroniczne i/lub papierowej sprawozdania
Aglomeracja mimo wezwania nie dokonała uzupełnień/korekty sprawozdania
Aglomeracja nie przekazała wersji elektronicznej i/lub papierowej sprawozdania
Aleksandrów Łódzki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Andrespol
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Annopol
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Bądkowo
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Biała Rawska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Białaczów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Białobrzegi
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Bliżyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Błonie
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Bodzanów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Bodzentyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Borowie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brochów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brody
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Bronisze
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brwinów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brześć Kujawski
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Brzeziny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Cegłów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Charsznica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Choceń
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Chodecz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Chorzele
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Ciechanów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Czarnocin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Czosnów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dąbrówka
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dębe Wielkie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dęblin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dobre
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Dobrzyń nad Wisłą
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Drobin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Drzewica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Działdowo
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Fabianki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Fałków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Garbatka-Letnisko
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Garbów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Garwolin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Gąbin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Gielniów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Glinojeck
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Głowno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Głuchów
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Gorzkowice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Gostynin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Gowarczów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Góra Kalwaria
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Grodzisk Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Grójec
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Grudusk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Halinów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Iłowo-Osada
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Iłża
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Inowłódz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Izabelin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Jedlińsk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Jedlnia-Letnisko
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Jednorożec
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Karczmiska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kazimierz Dolny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Klembów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Koluszki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kołbiel
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Koniecpol
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Konstancin-Jeziorna
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Końskie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kowal
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kozienice
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Krasocin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kraśnik
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kroczyce
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Krośniewice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kunów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kurów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Kutno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Latowicz
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Leoncin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lesznowola
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Lipce Reymontowskie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lipsko
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lubochnia
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lubraniec Marysin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Lutocin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łaskarzew
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łąck
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łączna
NIE
TAK
TAK
TAK
Łęczyca
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łomianki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Łowicz
NIE
TAK
TAK
TAK
Maciejowice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Maków Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Miastków Kościelny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mińsk Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mława
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mniów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mogielnica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Moszczenica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Mszczonów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nadarzyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nałęczów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nasielsk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nidzica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowa Słupia
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowa Wieś
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowe Miasto
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowe Miasto nad Pilicą
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Nowy Dwór Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Odrzywół
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Opoczno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Opoczno - Zlewnia Libiszów i Mroczków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Opole Lubelskie
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Osieck
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Osięciny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Ostrowiec Świętokrzyski
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Otwock
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Ozorków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Ożarów Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Paradyż
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pawłów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Piaseczno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pilawa
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pilica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pionki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Piotrków Trybunalski
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Płock
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Płoniawy-Bramura
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Płońsk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pomiechówek
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Poniatowa
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Potworów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pruszków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Przasnysz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Przedbórz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Przysucha
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Puławy
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Pułtusk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Puszcza Mariańska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Raciąż
NIE
TAK
TAK
TAK
Radom
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Radoszyce
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Radzymin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Raszyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Rawa Mazowiecka
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Rokiciny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Rudki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Rzeczyca
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Secemin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Serock
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sieciechów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sierpc
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Skaryszew
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Skarżysko-Kamienna
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Skępe
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Skierniewice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Słupno
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sobolew
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sochaczew
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sochocin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sońsk
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stanisławów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Starachowice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stare Babice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stąporków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stoczek Łukowski
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stromiec
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Stryków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Strzegowo
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Styków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Suchedniów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sulejów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sulejówek
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Sułkowice
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Szczekociny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Szydłowiec
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tarczyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tczów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Teresin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tłuszcz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tomaszów Mazowiecki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Trąbki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Tuszyn
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Urzędów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Warka
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Warszawa
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wąwolnica
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wiązowna
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wiskitki
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Włoszczowa
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Wola Kisielska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wola Rębkowska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wola-Krzysztoporska
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wolbórz Południe
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wolbórz Północny
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wołomin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wyszków
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Wyszogród
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Zakroczym
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Zgierz
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Zwoleń
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żabia Wola
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żarnów
NIE
TAK
TAK
nie dotyczy
Żelechów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żuromin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żychlin
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczy
Żyrardów
TAK
TAK
nie dotyczy
nie dotyczyKrajowy Program oczyszczania ścieków w latach poprzednich

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). 

Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. 
KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

W latach 2003 – 2016

  • wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 – 2178 km sieci,
  • wybudowano 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych (w roku 2016 – 7 obiektów),
  • przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2016 – 105 inwestycji),
  • Na inwestycje wydano ok 63,8 mld zł (w roku 2016 – 2,4 mld zł).

V aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2017)

Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021.

AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln), w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

MASTER PLAN

Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych w aktualizacji. Dokument został zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 8 września 2017 r.


Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2019


VI aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK)

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2018 - ankieta


Piąta aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych (V AKPOŚK)


Master Plan i jego aktualizacje


KPOŚK oraz wcześniejsze aktualizacje Programu


Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji KPOŚK


Sprawozdania z wykonania KPOŚK


Materiały informacyjne


Krajowe akty prawne związane z gospodarką wodno-ściekową i osadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ankieta KPOŚK 2019.xls)Ankieta KPOŚK 2019.xls 147 kB2020-01-10 12:422020-01-10 12:42