Wody Polskie dokładają wszelkich starań, by zapewniać dobre standardy obsługi tysięcy swoich klientów. Każdy nadzór wodny, zarząd zlewni lub regionalny zarząd Wód Polskich przyjmie każdy wniosek, nawet jeśli powinien być skierowany do innej jednostki organizacyjnej. Zachęcamy jednak do składania wniosków do właściwych jednostek Wód Polskich, co przyśpiesza ich rozpatrywanie.

Jeśli chcesz uzyskać niezbędne informacje na temat prawidłowego przygotowania dokumentów, właściwego miejsca składania wniosków oraz wniesienia odpowiednich opłat na odpowiedni numer konta, możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanej dla klientów Wód Polskich infolinii.

INFOLINIA działa w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, pod numerem telefonu: 22 470 10 00.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnychzgłoszeń wodnoprawnych i powiadomień. Są one dostępne również w serwisie biznes.gov.pl.

Ocena wodnoprawna
Zamierzasz wybudować urządzenie wodne, zamierzasz korzystać z wód w taki sposób, lub w takim rozmiarze, że może to negatywnie wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla zasobów wodnych – potrzebujesz oceny wodnoprawnej. Tu się dowiesz, w jaki sposób możesz ją uzyskać.   

Powiadomienie
Przed wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 395 pkt 15 i 16 ustawy Prawo wodne, jest wymagane dokonanie powiadomienia, w przypadku braku obowiązku wydania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Zgłoszenie wodnoprawne
Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz mieć dom albo restaurację na rzece? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny nie sprzeciwi się temu. Tutaj dowiesz się, kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Pozwolenie wodnoprawne 
Chcesz wybudować urządzenie wodne albo planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpływać na ich stan? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Tutaj dowiesz się, jak uzyskać takie pozwolenie.


Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

Wyciąg z Procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu PGW Wody Polskie - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej

Katalog opłat naliczanych i pobieranych przez Wody Polskie
Wody Polskie naliczają i pobierają opłaty za różnego rodzaju sposoby korzystania z wód, m.in. za usługi wodne. Użytkownicy wód uczestniczą w finansowaniu gospodarki wodnej, zgodnie z zasadą zwrotu kosztów, która wynika z unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych. Jeśli planujesz przedsięwzięcie, które może znacząco oddziaływać na środowisko, pamiętaj o obowiązku uzyskania oceny oddziaływania na środowisko.

Potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych należy składać do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Wodach Polskich.

Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości
Informacja dla gmin w sprawie wniosków o zwrot utraconych dochodów

KOMUNIKAT DLA KONTRAHENTÓW PGW WP – ws. BIAŁEJ KSIĘGI PODATNIKÓW VAT

Skargi, wnioski oraz petycje

FAQ
Nie wiesz do kogo złożyć zgłosznie, jak przygotować niezbędne dokumenty? Zastanawiasz się czy Twoje działanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Zapoznaj się z listą najszczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.