Komunikat Nawigacyjny nr 17/2021

W dniu 1 sierpnia 2021 r. na drodze wodnej Wisły w Warszawie odbędzie się uroczysty rejs jednostek pływających celem uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Ze względu na spodziewaną dużą liczbę jednostek pływających biorących udział w omawianym wydarzeniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z drogi wodnej Wisły w rejonie Warszawy w dniu 1 sierpnia 2021 r.

Komunikat Nawigacyjny nr 17/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 15/2021

Oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 551 - 629, to znaczy od Modlina do Płocka. W  związku z powyższym droga wodna Wisły jest otwarta w km 551 - 629.

Komunikat Nawigacyjny nr 15/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 14/2021

Oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 295+200 – 431+900, to znaczy od ujścia Sanny do ujścia Radomki. W  związku z powyższym droga wodna Wisły jest otwarta w km 295+200 – 431+900.

Przypominamy o istniejącym w km 425+950 Wisły w rejonie m. Świerże Górne progu podpiętrzającym wodę na cele Elektrowni Kozienice. Droga wodna w rejonie progu pozostaje zamknięta do odwołania. Szczegóły oraz informacje o możliwości pokonania progu opublikowano w Komunikacie Nawigacyjnym nr 7/2018.

Komunikat Nawigacyjny nr 14/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 13/2021

Pływające oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 629 - 680, to znaczy od Płocka do Włocławka. W  związku z powyższym droga wodna Wisły jest otwarta w km 629 – 680. 

Komunikat Nawigacyjny nr 13/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 11/2021

Ze względu na ustabilizowanie się sytuacji hydrologicznej na Wiśle, zakończono ponowny montaż pływającego oznakowania szlaku żeglownego Wisły w km 500 – 551,
to znaczy od Mostu Południowego w Warszawie do ujścia Narwi.

Komunikat Nawigacyjny nr 11/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 9/2021

Informujemy, że względu na aktualną sytuację hydrologiczną oznakowanie szlaku żeglownego Wisły zostało zredukowane w km 500 – 551, to znaczy od Mostu Południowego w Warszawie do ujścia Narwi.

W związku z powyższym żeglugę po omawianym odcinku Wisły dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych. Ponowny montaż zredukowanego oznakowania pływającego nastąpi po ustabilizowaniu się sytuacji hydrologicznej i będzie ogłoszony Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 9/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 8/2021

Informujemy o utrudnieniach żeglugowych związanych z pozostałościami po budowie w rejonie mostu Południowego na Wiśle w Warszawie, w km 500 szlaku żeglownego Wisły. Najlepsze warunki żeglugowe do przepłynięcia pod mostem występują między pierwszym a drugim filarem, licząc od lewego brzegu, patrząc zgodnie z kierunkiem nurtu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na pozostawione w korycie pale, płyty żelbetowe i inne elementy konstrukcyjne. Po usunięciu omawianych przeszkód zostanie wydany stosowny Komunikat Nawigacyjny.

Komunikat Nawigacyjny nr 8/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 7/2021

Pływające oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 520+300 – 551+000, to znaczy od Kanału Żerańskiego w Warszawie do ujścia Narwi. W związku z powyższym droga wodna Wisły jest otwarta w km 520+300 – 551+000.

Komunikat Nawigacyjny nr 7/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 6/2021

Oznakowanie szlaków żeglownych zostało wystawione na następujących drogach wodnych:
• Kanał Żerański km 0 – 17+200,
• rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
• rzeka Bug km 0 – 42+200.
W związku z powyższym wyżej wymienione odcinki dróg wodnych są otwarte.

Komunikat Nawigacyjny nr 6/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 5/2021

Pływające oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 500 – 520+300, to znaczy od mostu Południowego w Warszawie do wejścia do Kanału Żerańskiego. W związku z powyższym droga wodna Wisły jest otwarta w km 500 – 520+300.

Komunikat Nawigacyjny nr 5/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 4/2021

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w chwili obecnej trwają prace i pomiary niezbędne do wystawienia pływającego oznakowania szlaków żeglownych oraz opublikowania informacji o warunkach nawigacyjnych na administrowanych drogach wodnych, to znaczy:

  • rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 680+000,
  • Kanał Żerański km 0 – 17+200,
  • rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
  • rzeka Bug km 0 – 42+200.

W związku z powyższym administrowane drogi wodne pozostają zamknięte. Przewidywany termin otwarcia wszystkich administrowanych dróg wodnych: do końca kwietnia 2021 r. Informacje o otwarciu poszczególnych odcinków dróg wodnych ogłaszane będą sukcesywnie w oddzielnych komunikatach nawigacyjnych.

Komunikat Nawigacyjny nr 4/2021 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 26/2020 z dnia 29.08.2020 r. - zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły w Warszawie

Komunikat Nawigacyjny nr 10/2020 z dnia 17.04.2020 r. - śluzowania jednostek pływających na śluzie Stopnia Wodnego Włocławek 

Komunikat Nawigacyjny nr   7/2018 z dnia 27.04.2018 r. - próg podpiętrzający na Wiśle w Kozienicach

 

Godziny i warunki pracy śluz:

Śluza Włocławek

Śluza Żerań