Komunikat Nawigacyjny nr 03/2024 (z dn. 28.03.2024 r.)

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 494+100 – 520+000, to znaczy od ujścia Jeziorki do wejścia do Kanału Żerańskiego.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 494+100 – 520+000 jest otwarta od dnia 28 marca 2024 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 28 marca 2024 r. równa 70 cm – przy stanie wody na wodowskazie Warszawa-Bulwary równym 180 cm.

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Ponadto informujemy, że oznakowanie drogi wodnej Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie jest przystosowane do żeglugi całodobowej.

Dla jednostek pływających korzystających z omawianego odcinka drogi wodnej w godzinach od zmierzchu do świtu wprowadza się ograniczenie prędkości względem brzegu do 8 km/h dla ruchu w górę rzeki oraz do 10 km/h dla ruchu w dół rzeki.

Komunikat Nawigacyjny nr 03/2024 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 02/2024 (z dn. 02.02.2024 r.)

Droga wodna Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie, jest otwarta od dnia 2 lutego 2024 r.

Ze względu na trwający sezon zimowy oznakowanie pływające jest wystawione w formie ograniczonej do niezbędnej liczby pław, w związku z czym żeglugę na omawianym odcinku Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy ponadto, że omawiany odcinek drogi wodnej nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Komunikat Nawigacyjny nr 02/2024 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 01/2024 (z dn. 11.01.2024 r.)

Ze względu na występujące zjawiska lodowe droga wodna Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie jest zamknięta do odwołania.

O ponownym otwarciu omawianego odcinka drogi wodnej poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. 

Komunikat Nawigacyjny nr 01/2024 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 65/2023 (z dn. 21.12.2023 r.)

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie.

W związku z powyższym droga wodna Wisły na odcinku od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie jest otwarta od dnia 21 grudnia 2023 r.

Ze względu na trwający sezon zimowy oznakowanie pływające zostało wystawione w formie ograniczonej do niezbędnej liczby pław, w związku z czym żeglugę na omawianym odcinku Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy ponadto, że omawiany odcinek drogi wodnej nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Komunikat Nawigacyjny nr 65/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 64/2023 (z dn. 04.12.2023 r.)

Ze względu na zakończenie demontażu oznakowania nawigacyjnego oraz aktualną sytuację meteorologiczną droga wodna Wisły w km 295+200 – 680+000, to znaczy od ujścia Sanny do rejonu Włocławka jest zamknięta do odwołania.

O ponownym otwarciu omawianego odcinka drogi wodnej Wisły poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.  

Komunikat Nawigacyjny nr 64/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 63/2023 (z dn. 04.12.2023 r.)

Ze względu na występujące zjawiska lodowe Śluza Żerań jest zamknięta do odwołania.

O ponownym otwarciu śluzy poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.  

Komunikat Nawigacyjny nr 63/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 62/2023 (z dn. 04.12.2023 r.)

Ze względu na występujące zjawiska lodowe droga wodna Kanału Żerańskiego w km 0 – 17+200, to znaczy od połączenia z Wisłą do połączenia z Jeziorem Zegrzyńskim jest zamknięta do odwołania.

O ponownym otwarciu Kanału Żerańskiego poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.  

Komunikat Nawigacyjny nr 62/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 61/2023 (z dn. 30.11.2023 r.)

Ze względu na występujące zjawiska lodowe droga wodna Narwi w km 21+600 – 83+500, to znaczy od Stopnia Wodnego Dębe do ujścia Orzyca oraz droga wodna Bugu w km 0+000 – 42+200, to znaczy od ujścia do Narwi do ujścia Liwca – są zamknięte do odwołania.

O ponownym otwarciu wyżej wymienionych odcinków dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.  

Komunikat Nawigacyjny nr 61/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 60/2023 (z dn. 30.11.2023 r.)

Rozpoczęto redukcję oznakowania nawigacyjnego na drodze wodnej Wisły w km 500+000 – 520+300, to znaczy od mostu Południowego w Warszawie do połączenia z Kanałem Żerańskim.

W związku z powyższym żeglugę po wyżej wymienionym odcinku dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia zjawisk lodowych, po zakończeniu demontażu oznakowania droga wodna zostanie zamknięta, o czym poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 60/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 59/2023 (z dn. 30.11.2023 r.)

Ze względu na prowadzone roboty Śluza Włocławek będzie nieczynna w dniu 4 grudnia 2023 r. w godzinach 7.00 – 15.00.

Komunikat Nawigacyjny nr 59/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 58/2023 (z dn. 21.11.2023 r.)

Rozpoczęto redukcję oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy na drodze wodnej Bugu w km 0 – 42+200, to znaczy od ujścia do Narwi do ujścia Liwca oraz na drodze wodnej Narwi w km 21+600 – 83+500, to znaczy od Stopnia Wodnego Dębe do ujścia Orzyca.

W związku z powyższym żeglugę po wyżej wymienionych odcinkach dróg wodnych dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Komunikat Nawigacyjny nr 58/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 57/2023 (z dn. 21.11.2023 r.)

Opisane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 52/2023 codzienne czasowe wstrzymania przepływu przez Stopień Wodny Włocławek, ze względu na aktualną sytuację hydrologiczną, od dnia 22 listopada 2023 r. nie będą się odbywały.

Termin wznowienia procedury wstrzymywania przepływu na potrzeby realizacji remontu progu podpiętrzającego zostanie ogłoszony odrębnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 57/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 56/2023 (z dn. 20.11.2023 r.)

Rozpoczęto redukcję oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy na drodze wodnej Wisły w km 551 – 680, to znaczy od ujścia Narwi w rejonie Modlina do ujścia Zgłowiączki we Włocławku.

W związku z powyższym żeglugę po wyżej wymienionym odcinku drogi wodnej Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Komunikat Nawigacyjny nr 56/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 55/2023 (z dn. 17.11.2023 r.)

Informujemy o rozpoczęciu redukcji oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy na drodze wodnej Wisły w km 431+900 – 500+000, to znaczy od ujścia Radomki do mostu Południowego w Warszawie oraz w km 520+300 – 551+000, to znaczy od połączenia z Kanałem Żerańskim do ujścia Narwi.

W związku z powyższym żeglugę po wyżej wymienionych odcinkach drogi wodnej Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Komunikat Nawigacyjny nr 55/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 54/2023 (z dn. 9.11.2023 r.)

Oznakowanie mostu Średnicowego w Warszawie w km 512+100 drogi wodnej Wisły zostało przystosowane do żeglugi całodobowej. W związku z powyższym traci ważność Komunikat Nawigacyjny nr 26/2023 z dnia 12.07.2023 r.

Tym samym oznakowanie nawigacyjne na drodze wodnej Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy na całym odcinku od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie jest przystosowane do żeglugi całodobowej.

Dla jednostek pływających korzystających z omawianego odcinka drogi wodnej w godzinach od zmierzchu do świtu wprowadza się ograniczenie prędkości względem brzegu do 8 km/h dla ruchu w górę rzeki oraz do 10 km/h dla ruchu w dół rzeki.

Przypominamy o utrudnieniach związanych z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w km 513+500, opisanych w Komunikacie Nawigacyjnym nr 08/2022. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania zamontowanego w rejonie omawianej budowy.

Komunikat Nawigacyjny nr 54/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 51/2023 (z dn. 24.10.2023 r.)

W rejonie od 508+000 do 509+000 km drogi wodnej Wisły, to znaczy pomiędzy mostem Siekierkowskim, a mostem Łazienkowskim w Warszawie, od 25 października prowadzone będą prace z użyciem pogłębiarki. Przewidywany termin zakończenia prac to grudzień b.r.

W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w omawianym rejonie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Komunikat Nawigacyjny nr 51/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 50/2023 (z dn. 19.10.2023 r.)

W związku z realizacją remontu progu stabilizującego stanowisko dolne Stopnia Wodnego Włocławek planowane są dalsze czasowe wstrzymania przepływu wody przez Stopień. Wstrzymania będą miały miejsce w dniach od 23 października do 3 listopada 2023 r. codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 12.00.

Każdorazowe wstrzymanie przepływu będzie skutkowało spadkiem stanu wody poniżej Stopnia Wodnego Włocławek: w rejonie Włocławka o ok. 1,5 m, a w rejonie Torunia o ok. 1,0 m. Omawiane pogorszenie warunków nawigacyjnych będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły poniżej Stopnia Wodnego Włocławek proszone są o uwzględnienie wyżej opisanych znacznych wahań stanu wody i zachowanie szczególnej ostrożności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601 381 189.

Komunikat Nawigacyjny nr 50/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 49/2023 (z dn. 11.10.2023 r.)

Zapowiedziane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 47/2023 czasowe wstrzymania przepływu wody przez Stopień Wodny Włocławek będą miały miejsce codziennie w dniach od 16 do 20 października 2023 r. w godzinach 8.00 – 12.00.

Tym samym traci ważność Komunikat Nawigacyjny nr 47/2023, w którym podano niewłaściwe godziny planowanych wstrzymań przepływu.

Każdorazowe wstrzymanie przepływu będzie skutkowało spadkiem stanu wody poniżej Stopnia Wodnego Włocławek: w rejonie Włocławka o ok. 1,5 m, a w rejonie Torunia o ok. 1,0 m. Omawiane pogorszenie warunków nawigacyjnych będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły poniżej Stopnia Wodnego Włocławek proszone są o uwzględnienie wyżej opisanych znacznych wahań stanu wody i zachowanie szczególnej ostrożności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601 381 189.

Komunikat Nawigacyjny nr 49/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 48/2023 (z dn. 10.10.2023 r.)

Zapowiedziane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 46/2023 zamknięcie drogi wodnej Wisły w Warszawie, spowodowane pracami związanymi z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę będzie miało miejsce w dniu 13 października 2023 r.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w rejonie budowy, to znaczy w kilometrze 513+300 pomiędzy mostem Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie, będzie w dniu 13 października 2023 r. zamknięta w godzinach 6.00 – 20.00.

Komunikat Nawigacyjny nr 48/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 47/2023 (z dn. 10.10.2023 r.)

W związku z realizacją remontu progu stabilizującego stanowisko dolne Stopnia Wodnego Włocławek planowane są dalsze czasowe wstrzymania przepływu wody przez Stopień. Wstrzymania będą miały miejsce codziennie w dniach od 16 do 20 października 2023 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

Każdorazowe wstrzymanie przepływu będzie skutkowało spadkiem stanu wody poniżej Stopnia Wodnego Włocławek: w rejonie Włocławka o ok. 1,5 m, a w rejonie Torunia o ok. 1,0 m. Omawiane pogorszenie warunków nawigacyjnych będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły poniżej Stopnia Wodnego Włocławek proszone są o uwzględnienie wyżej opisanych znacznych wahań stanu wody i zachowanie szczególnej ostrożności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601 381 189.

Komunikat Nawigacyjny nr 47/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 46/2023 (z dn. 6.10.2023 r.)

W związku z pracami związanymi z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie, droga wodna Wisły w rejonie budowy, to znaczy w kilometrze 513+300 pomiędzy mostem Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie, będzie w tygodniu 9-13 października 2023 r. zamknięta przez okres około 12 godzin.

Dokładny termin zamknięcia uzależniony jest od kwestii organizacyjnych i nie może w chwili obecnej podany, jednak najprawdopodobniej odbędzie się to w dniu 12 albo 13 października 2023 r., co zostanie potwierdzone oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 46/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 45/2023 (z dn. 5.10.2023 r.)

W związku z zawodami pod nazwą „Warszawska Olimpiada Młodzieży” droga wodna Wisły w km 510,6 – 511,9, to znaczy od mostu łazienkowskiego do Poniatowskiego w Warszawie, będzie zamknięta w dniach 14 i 15 października 2023 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Informujemy dodatkowo, że istnieje możliwość przepłynięcia przez rejon prowadzenia zawodów, w uzgodnieniu z Organizatorem, podczas przerw pomiędzy poszczególnymi rundami zawodów.

Osoby korzystające z drogi wodnej w rejonie regat prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń Organizatora i służb zabezpieczających imprezę.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 600 135 466.

Komunikat Nawigacyjny nr 45/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 44/2023 (z dn. 5.10.2023 r.)

W związku z zawodami pod nazwą „Warsaw River Race 2023” droga wodna kanału Żerańskiego w km 1 – 4, to znaczy na odcinku ok. 3 km poniżej mostu w ciągu ul. Modlińskiej w Warszawie, będzie zamknięta w dniu 15 października 2023 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Informujemy dodatkowo, że istnieje możliwość przepłynięcia przez rejon prowadzenia zawodów, w uzgodnieniu z Organizatorem, podczas przerw pomiędzy poszczególnymi rundami zawodów.

Osoby korzystające z drogi wodnej w rejonie regat prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń Organizatora i służb zabezpieczających imprezę.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 502 653 940.

Komunikat Nawigacyjny nr 44/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 43/2023 (z dn. 28.09.2023 r.)

W związku z realizacją remontu progu stabilizującego stanowisko dolne Stopnia Wodnego Włocławek planowane są niezbędne do realizacji zadania czasowe wstrzymania przepływu wody przez Stopień. Wstrzymania będą miały miejsce w dniach:

  •  3 października 2023 r. w godzinach 10.00 – 12.00,
  •  5 października 2023 r. w godzinach 8.00 – 12.00,
  •  9 października 2023 r. w godzinach 8.00 – 12.00,
  • 11 października 2023 r. w godzinach 8.00 – 12.00,
  • 13 października 2023 r. w godzinach 8.00 – 12.00.

Każdorazowe wstrzymanie przepływu będzie skutkowało spadkiem stanu wody poniżej Stopnia Wodnego Włocławek: w rejonie Włocławka o ok. 1,5 m, a w rejonie Torunia o ok. 1,0 m. Omawiane pogorszenie warunków nawigacyjnych będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły poniżej Stopnia Wodnego Włocławek proszone są o uwzględnienie wyżej opisanych zmian stanu wody i zachowanie szczególnej ostrożności.

Komunikat Nawigacyjny nr 43/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 42/2023 (z dn. 27.09.2023 r.)

W związku z zawodami pod nazwą „Regaty Ósemek Wioślarskich Uniwersytet Warszawski – Politechnika Warszawska” droga wodna Wisły w km 510,6 – 511,9, to znaczy pomiędzy mostem Łazienkowskim a Poniatowskiego w Warszawie, będzie zamknięta w dniu 8 października 2023 r. w godzinach 8.00 – 14.00.

Informujemy dodatkowo, że istnieje możliwość przepłynięcia przez rejon prowadzenia zawodów, w uzgodnieniu z Organizatorem, podczas przerw pomiędzy poszczególnymi rundami zawodów.

Osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w rejonie regat prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń Organizatora i służb zabezpieczających imprezę.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 502 653 940.

Komunikat Nawigacyjny nr 42/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 41/2023 (z dn. 19.09.2023 r.)

W związku z regatami pod nazwą „Memoriał J. Górskiego, D. Świerczyńskiego i W. Kozery” droga wodna Kanału Żerańskiego w km 1 - 2, tzn. na odcinku około 1 km poniżej mostu w ciągu ul. Modlińskiej w Warszawie, będzie zamknięta w dniu 30 września 2023 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Informujemy dodatkowo, że istnieje możliwość przepłynięcia przez rejon prowadzenia zawodów, w uzgodnieniu z Organizatorem, podczas przerw pomiędzy poszczególnymi rundami zawodów.

Osoby korzystające z drogi wodnej Kanału Żerańskiego w rejonie regat prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń Organizatora i służb zabezpieczających imprezę.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 792 613 628.

Komunikat Nawigacyjny nr 41/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 26/2023 (z dn. 12.07.2023 r.)

Oznakowanie nawigacyjne na drodze wodnej Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie, zostało przystosowane do żeglugi całodobowej.

Dla jednostek pływających korzystających z omawianego odcinka drogi wodnej w godzinach od zmierzchu do świtu wprowadza się ograniczenie prędkości względem brzegu do 8 km/h dla ruchu w górę rzeki oraz do 10 km/h dla ruchu w dół rzeki.

Przypominamy o utrudnieniach związanych z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w km 513+500, opisanych w Komunikacie Nawigacyjnym nr 08/2022. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania zamontowanego w rejonie omawianej budowy.

Uwaga – wyjątek od przystosowania oznakowania do żeglugi całodobowej stanowi most Średnicowy w km 512+100, oznakowanie którego nie jest dostosowane do uprawiania żeglugi w porze nocnej. W związku z powyższym prosimy o nie przepływanie pod mostem Średnicowym w okresie od zmierzchu do świtu. O dostosowaniu oznakowania na moście Średnicowym do żeglugi całodobowej poinformujemy odrębnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 26/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 19/2023 (z dn. 31.05.2023 r.)

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Narwi w km 42+000 – 83+500, to znaczy od rejonu mostu w ciągu drogi krajowej nr 62 w m. Wierzbica do ujścia Orzyca.

W związku z powyższym droga wodna Narwi w km 42+000 – 83+500 jest od dnia 31 maja 2023 r. otwarta.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 31 maja 2023 r. równa 0,7 m przy stanie wody 174 cm na wodowskazie Zambski Kościelne.

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 19/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 15/2023 (z dn. 17.05.2023 r.)

Droga wodna Kanału Żerańskiego w km 000+000 – 017+200, to znaczy na całej długości od Wisły do Jeziora Zegrzyńskiego, jest otwarta od dnia 17 maja 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 17 maja 2023 r. równa 80 cm.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach żeglugowych na Kanale Żerańskim należy kontaktować się w dni robocze w godz. 8.00-15.00 z Zespołem Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Warszawie (tel. 22 58 70 473) – dla odcinka od km 0+000 do km 9+200, lub z Obiektem Hydrotechnicznym Dębe (tel. 22 782 30 00) dla odcinka od km 9+200 do 17+200, ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://warszawa.wody.gov.pl/ w zakładce „Komunikaty Nawigacyjne / Navigation Updates”.

Komunikat Nawigacyjny nr 15/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 14/2023 (z dn. 11.05.2023 r.)

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 520+300 – 551+000, to znaczy wejścia do Kanału Żerańskiego w Warszawie do ujścia Narwi.

W związku z powyższym droga wodna Wisły od wejścia do Kanału Żerańskiego w Warszawie do ujścia Narwi jest otwarta od dnia 11 maja 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 11 maja 2023 r. równa 130 cm – przy stanie wody na wodowskazie Warszawa-Bulwary równym 143 cm.

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 14/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 13/2023 (z dn. 11.05.2023 r.)

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 551– 632, to znaczy od ujścia Narwi do rejonu Płocka.

W związku z powyższym droga wodna Wisły od ujścia Narwi do rejonu Płocka jest otwarta od dnia 11 maja 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 11 maja 2023 r. równa 40 cm – przy stanie wody na wodowskazie Wyszogród równym 370 cm.

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 13/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 12/2023 (z dn. 09.05.2023 r.)

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 456+700 – 494+100 to znaczy od ujścia Pilicy do ujścia Jeziorki.

W związku z powyższym droga wodna Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Jeziorki jest otwarta od dnia 9 maja 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 9 maja 2023 r. równa 130 cm – przy stanie wody na wodowskazie Gusin równym 101 cm.

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 12/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 11/2023 (z dn. 09.05.2023 r.)

W związku z zajęciami z ratownictwa wodnego z planowanym przepłynięciem wpław rzeki Wisły z Bulwaru Karskiego na Praską Plażę Miejską w Warszawie, droga wodna Wisły w km 514+500, czyli w rejonie Bulwaru Karskiego i Praskiej Plaży Miejskiej w Warszawie, będzie w dniu 20 maja 2023 r. w godzinach 800 – 900 zamknięta.

W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o nie przepływanie przez omawiany rejon w wyżej wymienionych godzinach.

Komunikat Nawigacyjny nr 11/2023 w wersji PDF


 

Komunikat Nawigacyjny nr 10/2023 (z dn. 28.04.2023 r.)

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 295+200 –  456+700 to znaczy od ujścia Sanny do ujścia Pilicy.

W związku z powyższym droga wodna Wisły od ujścia Sanny do ujścia Pilicy jest otwarta od dnia 28 kwietnia 2023 r.

Głębokość tranzytowa na całym omawianym odcinku, tj. w km 295+200 – 456+700 drogi wodnej Wisły, jest w dniu 28 kwietnia 2023 r. równa 70 cm – przy stanie wody na wodowskazie Puławy-Azoty równym 246 cm.

Głębokości szlaku żeglownego na poszczególnych odcinkach opublikowane są w Informacji Żeglugowej na stronie: https://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne.

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 10/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 9/2023 (z dn. 27.04.2023 r.)

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Bugu w km 0+000 – 42+200 to znaczy od ujścia Bugu do Narwi do ujścia Liwca.

W związku z powyższym droga wodna Bugu od ujścia do Narwi do ujścia Liwca jest otwarta od dnia 27 kwietnia 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 27 kwietnia 2023 r. równa 100 cm – przy stanie wody na wodowskazie Wyszków równym 353 cm. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 9/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 8/2023 (z dn. 27.04.2023 r.)

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Narwi w km 21+600 – 42+000 to znaczy od Stopnia Wodnego Dębe do mostu drogowego w Wierzbicy.

W związku z powyższym droga wodna Narwi na odcinku od Stopnia Wodnego Dębe do mostu drogowego w Wierzbicy jest otwarta od dnia 27 kwietnia 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 27 kwietnia 2023 r. równa 200 cm – przy rzędnej wody górnej na Stopniu Wodnym Dębe równej 79,02 m n.p.m. Aktualna rzędna wody górnej na Stopniu Wodnym Dębe dostępna jest pod adresem: https://warszawa.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna.

Komunikat Nawigacyjny nr 8/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 7/2023 (z dn. 24.04.2023 r.)

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 to znaczy od ujścia Jeziorki do mostu Południowego w Warszawie.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w Warszawie na odcinku od ujścia Jeziorki do mostu Południowego w Warszawie jest otwarta od dnia 24 kwietnia 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 24 kwietnia 2023 r. równa 130 cm – przy stanie wody 277 cm na wodowskazie Warszawa-Nadwilanówka.

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 7/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 6/2023 (z dn. 24.04.2023 r.)

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 515+600 – 520+300 to znaczy od mostu Gdańskiego do wejścia do Kanału Żerańskiego.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w Warszawie na odcinku od mostu Gdańskiego do wejścia do Kanału Żerańskiego jest otwarta od dnia 24 kwietnia 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 24 kwietnia 2023 r. równa 210 cm – przy stanie wody 188 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary..

Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 6/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 5/2023 (z dn. 19.04.2023 r.)

W km 500+000 drogi wodnej Wisły, to znaczy w rejonie mostu im. Anny Jagiellonki w Warszawie (mostu Południowego) trwają roboty budowlane.

W związku z powyższym, ze względu na ruch jednostek pływających Wykonawcy oraz trwające prace budowlane, osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w omawianym rejonie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Użytkownicy drogi wodnej Wisły zamierzający przepłynąć pod mostem proszeni są o wcześniejszy kontakt z Wykonawcą robót pod numerem telefonu: 726 999 012.

Informujemy ponadto, że niniejszym traci ważność Komunikat Nawigacyjny nr 3/2023 w sprawie zamknięcia drogi wodnej Wisły w rejonie mostu Południowego.

Komunikat Nawigacyjny nr 5/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 4/2023 (z dn. 19.04.2023 r.)

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 500+000 – 510+600 to znaczy od mostu Łazienkowskiego do mostu Południowego.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w Warszawie na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Południowego jest otwarta od dnia 19 kwietnia 2023 r.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 19 kwietnia 2023 r. równa 190 cm – przy stanie wody 301 cm na wodowskazie Warszawa-Nadwilanówka. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 4/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 3/2023 (z dn. 14.04.2023 r.)

Ze względu na prowadzone roboty pod mostem Południowym w km 500+000 szlaku żeglownego rzeki Wisły droga wodna w rejonie mostu Południowego pozostaje zamknięta do odwołania.

O otwarciu omawianego odcinka drogi wodnej poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 3/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 2/2023 (z dn. 10.01.2023 r.)

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 632+000 – 680+000, to znaczy od rejonu Płocka do rejonu Włocławka.

W związku z powyższym droga wodna Wisły na odcinku od rejonu Płocka do rejonu Włocławka jest od dnia 10 stycznia 2023 r. otwarta.

Ze względu na trwający sezon zimowy oznakowanie  zostało wystawione w formie ograniczonej do niezbędnej liczby, w związku z czym żeglugę na omawianym odcinku Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 10 stycznia 2023 r. równa 2,0 m – przy stanie wody 277 cm na wodowskazie Włocławek. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 2/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 1/2023 (z dn. 02.01.2023 r.)

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej Wisły w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do mostu Gdańskiego w Warszawie.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w Warszawie na odcinku od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego jest od dnia 2 stycznia 2023 r. otwarta.

Ze względu na trwający sezon zimowy oznakowanie pływające zostało wystawione w formie ograniczonej do niezbędnej liczby pław, w związku z czym żeglugę na omawianym odcinku Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Głębokość tranzytowa na omawianym odcinku jest w dniu 2 stycznia 2023 r. równa 2,6 m – przy stanie wody 209 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary. Aktualne stany wody dostępne są pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

Komunikat Nawigacyjny nr 1/2023 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 47/2022 (z dn. 09.12.2022 r.)

W związku z zakończeniem demontażu oznakowania pływającego na sezon zimowy, od dnia 9 grudnia 2022 r. zamknięte są poniżej wymienione odcinki administrowanych dróg wodnych: 

  • rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 510+600 oraz 515+600 – 680+000,
  • Kanał Żerański km 0 – 17+200,
  • rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
  • rzeka Bug km 0 – 42+200.

Wymienione odcinki dróg wodnych zostaną ponownie otwarte po ustąpieniu spodziewanych zjawisk lodowych, co zostanie ogłoszone stosownym Komunikatem Nawigacyjnym.

Uwaga: omawiane zamknięcie nie dotyczy odcinka drogi wodnej Wisły w rejonie Warszawy w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie. W przypadku konieczności demontażu lub redukcji oznakowania na tym odcinku ze względu na zjawiska lodowe, stosowna informacja zostanie ogłoszona oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.

Komunikat Nawigacyjny nr 47/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 08/2022 (z dn. 04.04.2022 r.)

W rejonie km 513+500 drogi wodnej Wisły, tj. między Mostem Świętokrzyskim, a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie trwają roboty związane z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę.

W związku z powyższym, ze względu na ruch jednostek pływających Wykonawcy oraz trwające prace budowlane osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w omawianym rejonie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Komunikat Nawigacyjny nr 08/2022 w wersji PDF


Komunikat Nawigacyjny nr 04/2022 (z dn. 29.03.2022 r.)

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Informacje na temat możliwości pokonania progu przez jednostki pływające dostępne są na stronie internetowej Enea S.A., pod adresem:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/informacja-dla-turystow-wodnych

Komunikat Nawigacyjny nr 04/2022 w wersji PDF


 

Godziny i warunki pracy śluz:

Śluza Włocławek

Śluza Żerań