Nazwa postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,500 km w ramach zadania pn.: "Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków - Sady w km 0+000 - 3+500" oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (w ramach prawa opcji).

Termin składania ofert: 04.08.2021 godzina 12:00

Oferty należy składać jedynie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

Link do Zapytania Ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r8188,Wykonanie-dokumentacji-projektowej-na-przywrocenie-wlasciwego-stanu-technicznego.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki. 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf 353 kB2021-07-27 11:232021-07-27 11:23