Wykonanie dwóch map dla celów prawnych (sądowych) mogących stanowić dowód w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez Skarb Państwa obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Komornica k. Dębego (woj. mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, obręb 0007 KOMORNICA)

Numer postępowania WA.ROZ.2811.261.2021

Termin złożenia oferty: 04.08.2021 11:00

Pełna dokumentacja zapytania ofertowego znajduje się pod linkiem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r8163,Wykonanie-dwoch-map-dla-celow-prawnych-sadowych-mogacych-stanowic-dowod-w-postep.html?sid=1b8f38d1a157bef300577dbdd6bda6d1