Nazwa zadania: „Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo”, gmina Ryn oraz Miłki, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie

Zamówienie realizowane w ramach zadania:

„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej, przekraczającej równowartość kwoty 5 350 000 euro

Termin składania ofert: do 21 października 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 21 października 2020 r. o godz. 12.00

Wadium: 350 000 PLN

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie zakupowej, na której jest opublikowany komplet załączników.

Link do przetargu:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1401,Przebudowa-i-umocnienie-Kanalu-Szymonskiego-w-km-4034-4270-szlaku-glownego-Pisz-.html

Składanie ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wynik_Kanał Szymoński.pdf)Wynik_Kanał Szymoński.pdf 1171 kB2021-01-15 14:572021-01-15 14:57
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert WA.ROZ.2810.88.2020.pdf)Informacja z otwarcia ofert WA.ROZ.2810.88.2020.pdfinformacja z otwarcia ofert1229 kB2020-11-03 12:202020-11-03 12:20
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS182-436296-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS182-436296-pl.pdf 134 kB2020-09-18 09:302020-09-18 09:30