PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku w podziale na 12 części

Wartość szacunkowa zamówienia:     jest równa lub przekracza równowartość kwoty 140 000euro.

Tryb postępowania:         przetarg nieograniczony

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12953,Uslugi-utrzymania-wod-i-urzadzen-wodnych-na-terenie-dzialania-Nadzoru-Wodnego-we.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.zip)OgłoszenieOgłoszenie91 kB2022-06-24 18:292022-06-24 18:29