Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2810.28.2022/ZZW

Nazwa zadania:  Utrzymanie wód cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap II (9 części)

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert:  do 18 lipca 2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18 lipca 2022 r. o godz. 11:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. 

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do pełnej dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12915,Utrzymanie-wod-ciekow-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Warszawie-etap-II-9-czesci.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS114-321616-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS114-321616-pl.pdf 237 kB2022-06-15 09:022022-06-15 09:02