„Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 16 części’

Wartość szacunkowa zamówienia:     jest równa lub przekracza równowartość kwoty 140 000euro.

 

Tryb postępowania:         przetarg nieograniczony

 

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

 

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

 

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12887,Utrzymanie-wod-i-urzadzen-wodnych-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Lowiczu-w-podziale.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS113-318833-pl(1).pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS113-318833-pl(1).pdf 306 kB2022-06-14 13:222022-06-14 13:22