PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

„Konserwacja urządzeń odwadniających i terenów zielonych Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku z podziałem na 8 części”

Wartość szacunkowa zamówienia:     jest równa lub przekracza równowartość kwoty 140 000euro.

Tryb postępowania:         przetarg nieograniczony

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12800,Konserwacja-urzadzen-odwadniajacych-i-terenow-zielonych-Obiektu-Hydrotechniczneg.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.zip)OgłoszenieOgłoszenie108 kB2022-06-10 19:142022-06-10 19:14