Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2810.27.2022/ZZW

Nazwa zadania:  „Awaryjne ubezpieczenie erodowanego brzegu rz. Jeziorki w m. Bielawa”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji 

Termin składania ofert:  do 21 czerwca 2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2022 r. o godz. 11:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. 

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12732,Awaryjne-ubezpieczenie-erodowanego-brzegu-rz-Jeziorki-w-m-Bielawa.html

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 132 kB2022-06-01 12:252022-06-01 12:25