Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2810.26.2022/ZZW

Nazwa zadania:  „Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy”

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert:  do 10 czerwca 2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  10 czerwca 2022  r. o godz. 11:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. 

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12303,Dostawa-i-montaz-oznakowania-szlaku-zeglownego-na-terenie-m-st-Warszawy.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS093-253336-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS093-253336-pl.pdf 113 kB2022-05-13 11:552022-05-13 11:55