PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Usługi serwisowe i konserwacyjne systemów aparatury kontrolno – pomiarowej SW Włocławek w podziale na 2 części"

Część 1: Wykonanie prac serwisowych i utrzymanie sprawności eksploatacyjnej ASTKZ Stopnia Wodnego we Włocławku.

Część 2: Konserwacja układu sterowania ruchem zasuw i klap na przęsłach nr 4 i 6 jazu Stopnia Wodnego Włocławek oraz konserwacja układu automatyki pomp pompowni Tokary w Płocku.

Wartość szacunkowa zamówienia:     nie przekracza równowartość kwoty 140 000euro.

Tryb postępowania:         podstawowy bez negocjacji

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12208,Uslugi-serwisowe-i-konserwacyjne-systemow-aparatury-kontrolno-pomiarowej-SW-Wloc.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.zip)Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu74 kB2022-05-04 21:022022-05-04 21:02