Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2810.68.2021/ZZW

Nazwa zadania:  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych będących podstawą do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki” (odcinek wału w km 3+500-14+720)

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert:  do 6 października 2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  6 października 2021 r. o godz. 11:00

Wadium: 20 000 PLN

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. 

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r8963,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-uzyskaniem-decyzji-administracyjnych.html

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS174-454225-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS174-454225-pl.pdf 144 kB2021-09-08 08:592021-09-08 08:59