Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie informuje, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.
Informacje na temat możliwości pokonania progu przez jednostki pływające dostępne są na stronie internetowej Enea SA, pod adresem:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/informacja-dla-turystow-wodnych 


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)