W dniu 7 września 2020 r. pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego ZZ Warszawa przeprowadzili kolejną wizję wylotu przy ul. Farysa oraz Wisły. Jednocześnie monitorowana jest rzeka poniżej Warszawy. Elementy piany ściekowej widoczne są w rejonie km 544 na wysokości miejscowości Boża Góra w gminie Jabłonna.

W rejonie Burakowa, w podwarszawskiej gminie Łomianki, na wysokości 526 kilometra Wisły zaobserwowano przy lewym brzegu śnięte ryby. Z informacji uzyskanych przed południem od Straży Rybackiej, łącznie z rzeki usunięto ok. 25 kg śniętych ryb. W godzinach popołudniowych pracownicy zespołu wsparcia ZZ Warszawa wraz ze Strażą Miejską Łomianek uprzątnęli 10 kg śniętych ryb, które zgodnie z procedurami, poddane zostaną utylizacji. Akcja odbyła się za telefoniczną zgodą Komendanta Państwowej Straży Rybackiej, pod nadzorem dyrekcji ZZ Warszawa. Sprawa została zgłoszona do WIOŚ. Analiza próbek wskaże przyczynę śnięcia ryb.

Apelujemy o zgłaszanie naszym jednostkom terenowym oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska wszelkich obserwacji dotyczących zanieczyszczeń w rzece, śniętch ryb czy innych niepokojących sygnałów mogących rzutować na stan Wisły oraz innych rzek administrowanych przez RZGW w Warszawie. Dane teleadresowe naszych jednostek znajdują się na mapie na stronie głównej.

IMG 20200907 01 IMG 20200907 02 IMG 20200907 03

Śnięte ryby przy lewym brzegu Wisły na wysokości Burakowa w podwarszawskiej gminie Łomianki / fot. Wody Polskie