eqwe
Wisła i Kanał Żerański w Warszawie

Aktualna sytuacja na 1 lipca

Wezbranie opuściło region Wisły Środkowej. 

Na Wiśle Środkowej stany wód układają się jeszcze w strefie stanów wysokich, ale na całym administrowanym odcinku sytuacja ustabilizowała się i obserwowane są spadki stanu wody.

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Włocławka spadki stanu wody w strefie stanów wysokich. Na stacji Modlin w godzinach wieczornych, a na stacji Warszawa-Bulwary jutro w godzinach wczesno rannych możliwość spadku stanu wody do strefy stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie spadki (stacja Orzechowo). Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wahania (stacja Popowo).

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej przygotowana na podstawie danych własnych Wód Polskich i danych państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB.

 


wp23
tgbeda

W piątek 26 czerwca w Gusinie (gm. Sobienie-Jeziory) miała miejsce odprawa w związku z przechodzącym Wisłą Środkową wezbraniem. W tym miejscu w 2019 roku zakończył się remont wału przeciwpowodziowego, dzięki tej inwestycji osiągnięto właściwe parametry techniczne prawego wału. Efektem prac budowalnych jest zwiększone bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców doliny. Obecnie trwają prace na kolejnym ponad kilometrowym odcinku tego wału w ramach zadania „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock”- etap I.

W spotkaniu wzięli udział: Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich; Grzegorz Szymoniuk – Dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Wodach Polskich; Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Dyrektor RZGW w Warszawie Wody Polskie i Krzysztof Chęć – Zastępca Dyrektora RZGW w Warszawie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Nie przewidujemy większych problemów, uspokajam, że sytuacja jest monitorowana – powiedział na spotkaniu Prezes Wód Polskich o aktualnej sytuacji na Wiśle. Nawiązując do zrealizowanych prac dodał: Wody Polskie starają się nadrabiać zaległości także na wałach w województwie mazowieckim.

Sylwester Dąbrowski w uzupełnieniu zapewniał, że gotowym trzeba być w każdej chwili, jesteśmy gotowi z Państwową Strażą Pożarną i ochotnikami, którzy chcą nieść pomoc i pomagać. Mamy szczęście, że fala nie jest duża.

Na koniec spotkania Wójt Gminy Sobienie-Jeziory Stanisław Wirtek podziękował Wodom Polskim za 3 km inwestycję i powiedział, że choć mieszkańcy są przyzwyczajeni do rzeki, to dzięki niej są przygotowani do ochrony mienia.

 

 

przeglad waly 260620

 

W związku z wezbraniem na Wiśle Środkowej Wody Polskie dokonały przeglądu wałów przeciwpowodziowych Wisły od Zakroczymia do Płocka.

W przeglądzie wzięli udział pracownicy Wód Polskich i przedstawiciele powiatowych i gminnych wydziałów zarządzania kryzysowego z Płocka, Płońska, Czerwińska i Bodzanowa. Lewy brzeg Wisły od Płocka do Arciechowa patrolują dodatkowo Wojska Obrony Terytorialnej z 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku.  

Podczas przeglądu stwierdzono dobry stan wałów i przepompowni. Potwierdzono także pełną gotowość wszystkich służb.

Kulminacja wezbrania dotrze do ZW Włocławek w nocy z 29 na 30 czerwca.