Dnia 8 kwietnia 2020 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie zakończyła się weryfikacja ankiet sprawozdawczych z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2019 przekazywanych przez aglomeracje. Poprawnie wypełnione sprawozdania w wersji elektronicznej i papierowej przekazało 169 aglomeracji z 206 znajdujących się na terenie RZGW w Warszawie. Trzy aglomeracje nie przekazały wersji papierowej sprawozdania. W przypadku 204 aglomeracji sprawozdania wymagały uzupełnienia lub korekty danych. Więcej szczegółów znajduje się tutaj