DSC01452

We wtorek 4 lutego w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne (z półrocznego cyklu spotkań) w ramach programu Stop Suszy! i było poświęcone sytuacji na Mazowszu.

Rozpoczęło się briefingiem prasowym z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka i Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy. Minister Marek Gróbarczyk poinformował, że MGMiŻŚ przygotowało Program Rozwoju Retencji, który zakłada realizację 94 inwestycji poprawiających współczynnik zatrzymywania wody w naszym kraju. Podkreślił, że ważne będą budowy i przebudowy urządzeń służących nawadnianiu, a w planach jest budowa zbiorników o pojemności do 1.000 m3.

DSC01460

 

W 2018 roku Wody Polskie przystąpiły do przygotowania tego programu, odbyło się wiele spotkań. Widać, że są potrzeby inwestycyjne: odmulanie zbiorników, nowe zbiorniki. To, co kiedyś służyło odwadnianiu terenów, teraz musi służyć nawadnianiu. Zwiększamy środki na małą retencję – będzie to 400 mln PLN. Susza to priorytet dla Wód Polskich, sytuacja hydrologiczna nie jest dobra, susza się pogłębia, dlatego potrzebujemy solidnych działań – powiedział na spotkaniu z przedstawicielami mediów Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Ważne jest, aby uwrażliwić społeczeństwo, że problem suszy dotyczy nas wszystkich i nie tylko wtedy, kiedy mamy upalne lato.

Prezes Wód Polskich poinformował również o uruchomieniu serwisu Stop suszy! 2020, w którym każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć aktualne informacje na temat suszy w Polsce. Serwis stworzony przy współpracy Wód Polskich, MGMiŻŚ i IMGW-PIB w postaci podstrony jest dostępny na www.stopsuszy.pl. http://stopsuszy.pl/stop_suszy_2020/


DSC01547

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpień „Analiza możliwości powiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych” Małgorzaty Stolarskiej czy „Propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych” Wojciecha Skowyrskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w KZGW. Wojciech Skowyrski zaznaczył, że trzeba myśleć o suszy realizując projekty powodziowe. Wskazał, że w trakcie prac konsultacyjnych pytano, jak można walczyć z suszą. Niemal 40% respondentów wskazała, że konieczna jest budowa i przebudowa urządzeń wodnych. Podkreślił także, że woda stała się dobrem narodowym o wyjątkowym znaczeniu.

DSC01512


DSC01517


Krzysztof Sulikowski, Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy w RZGW w Warszawie opowiedział o zadaniach inwestycyjnych planowanych na terenie RZGW w Warszawie, a także o pracach utrzymaniowych rzek. W 2020 roku regionalny zarząd będzie miał na cele utrzymaniowe 45 mln PLN, a na zadania inwestycyjne 36 mln PLN.


DSC01537


Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym. Ostatnie spotkanie, podsumowujące wszystkie 15 spotkań, zaplanowane jest na 7 kwietnia br. w Warszawie.

Konsultacje społeczne Stop Suszy! rozpoczęły się 15 sierpnia 2019 r., jeszcze do 15 lutego 2020 r. można przekazywać swoje uwagi.


Dokument PPSS, który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy! wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po konsultacjach społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r.  końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn zm.). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS oraz przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie, konsultacje społeczne oraz kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!”. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

Więcej informacji na stronach: www.stopsuszy.pl, www.wody.gov.pl i www.konsultacjesusza.pl