Przypominamy o obowiązku wypełnienia przez gminy wiodące w aglomeracji ankiety sprawozdawczej z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2019.

Ankieta jest dostępna  na stronie BIP PGW WP pod linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2019-rok.html

oraz na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakładce  „Nasze działania” → „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych”

Wypełnioną ankietę należy przesłać do RZGW nie później niż do 28 lutego br.