13 listopada 2019 r. w Łodzi zorganizowano ostatnie spotkanie konsultacyjne w ramach projektu Stop Suszy.

2

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. W spotkaniu wzięli udział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Wykonawca - Kierownik Projektu Stop suszy! dr Małgorzata Stolarska, Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy RZGW w Warszawie Krzysztof Sulikowski oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu (RZGW w Poznaniu) Grzegorz Szewczyk.

3

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele samorządów i instytucji, dla których tematyka gospodarki wodnej jest ważna. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień z zakresu hydrologii, retencjonowania, oszczędzania wody, działań edukacyjnych i wsparcia inwestycyjnego. Krzysztof Sulikowski z RZGW w Warszawie przedstawił planowane działania na rzekach Pilica, Moszczenica i Bzura.

1

Jedna trzecia województwa łódzkiego charakteryzuje się niskimi zasobami wodnymi, wykazuje niską dostępność zasobów wód powierzchniowych. W tej sytuacji wykorzystanie zasobów wód podziemnych przekracza średnią krajową o blisko 30%.

– Jak wynika z naszych analiz, silna presja na wykorzystanie zasobów wodnych w czasie suszy to ogromny problem tej części Polski. Uwarunkowania regionu przekładają się na zagrożenie występowaniem susz hydrologicznych, które dotyczy blisko 18% powierzchni województwa, a susz hydrogeologicznych (w stopniu umiarkowanym) 44% – mówił Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne zaplanowane jest na luty 2020 roku w Warszawie. Efektem projektu będzie pierwszy dokument planistyczny dotyczący zjawiska suszy o zasięgu ogólnokrajowym. Zakłada on cztery podstawowe cele: działania zmierzające do powiększenia dostępnych zasobów wodnych, zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód, edukację w zakresie suszy i koordynację działań powiązanych z suszą, a także stworzenie mechanizmów finansowania inwestycji realizowanych w tym zakresie. Podczas konferencji w Warszawie  zostaną podsumowane wszystkie pomysły i wnioski zgłoszone przez obywateli. Polska dołączy do grona 10 państw europejskich, które mają już opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy, a są to: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Węgry i Ukraina.

4