gusin3

gusin5


W czwartek 26 września 2019 r. w Gusinie (gm. Sobienie-Jeziory, woj. mazowieckie) Prezes Wód Polskich Przemysław Daca i Wicemarszałek Senatu Maria Koc spotkali się na przebudowywanym wale przeciwpowodziowym. W spotkaniu wzięli udział także Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski, Wójt Gminy Sobienie-Jeziory – Stanisław Wirtek, Sołtys Gusina – Irena Grylak i Wójt Gminy Wilga – Bogumiła Głaszczka.

Przebudowa wału jest ważną i wyczekiwaną przez okolicznych mieszkańców inwestycją, a także pierwszą o tak dużym zakresie na terenie gminy Sobienie-Jeziory od czasów budowy wału, czyli prawdopodobnie 1941 roku. Maria Koc, Wicemarszałek Senatu nie kryła radości z prowadzonej inwestycji: „Patrzymy na zmodernizowany odcinek i radość nas wszystkich ogarnia, dlatego, że wiemy jak wielkim problemem są sytuacje powodziowe. Tutaj jest Wisła, największa polska rzeka i powodzie się zdarzają. Ostatnia miała miejsce w 2010 roku i te wały, które były budowane w okresie międzywojennym, przez kilkadziesiąt lat nie były modernizowane. Powódź z 2010 roku pokazała w jakim one są stanie i jak bardzo wymagają natychmiastowych prac”.

Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich także podkreślił, jak ważna jest dla okolicznych mieszkańców przebudowa wału i zapowiedział kolejne prace wzdłuż Wisły: „Tutaj żadnych inwestycji rzeczywiście nie było od wojny. Świadczy o tym w jakiej zapaści była gospodarka wodna. Powstaną tutaj zmodernizowane wały, które będą w pełni nowoczesne, będą miały: przesłonę filtracyjną, ochronę z jednej i drugiej strony w postaci siatki na zwierzęta ryjące. W dalszej kolejności razem z gminą Karczew przygotowujemy wspólnie dokumentację na pozostałe odcinki i mam nadzieję, że w przyszłym roku dokończymy tę modernizację”.


gusin4


„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie-Jeziory” ma na celu przywrócenie właściwych parametrów technicznych prawego wału przeciwpowodziowego Wisły. Efektem prac, które rozpoczęły się 23 maja br. będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców doliny. Pierwotnie zakładano przebudowę na odcinku 3,7 km. Jednak dzięki uzyskaniu dodatkowych środków, wał przeciwpowodziowy zostanie przebudowany na dodatkowym odcinku o długości 1,1 km (jest to drugi etap prac). Łącznie zostanie zatem zmodernizowany odcinek 4,8 km.


gusin2