Wody Polskie opracowały mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK) oraz nowe wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji. Dokumenty te zawierają szczegółowy harmonogram prac oraz założenia i warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby aglomeracja została prawidłowo wyznaczona, a zaplanowane przez nią inwestycje zostały ujęte w szóstej aktualizacji programu.

Wytyczne zawierają:

-  informacje związane z wypełnieniem założeń mających na celu prawidłowe wdrażanie w Polsce dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

- opis kryteriów i założeń dla wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji wraz z parametrami do analizy ekonomicznej opłacalności wykonania inwestycji,

- opis procesu wyznaczania/zmiany/likwidacji aglomeracji wraz z wszystkimi działaniami związanymi z wypełnieniem warunków KPOŚK

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WytyczneAglomeracje2019.doc)WytyczneAglomeracje2019.doc 576 kB2019-08-19 13:472019-08-19 13:47
Pobierz plik (MapaDrogowaVIAKPOSK.DOC)MapaDrogowaVIAKPOSK.DOC 119 kB2019-08-19 13:462019-08-19 13:46