Lodołamacze Orkan i Sokół są już na wodzie!

Nowobudowane jednostki zostały szczęśliwie zwodowane na przełomie lipca-sierpnia br.

Teraz będą trwały końcowe prace wyposażeniowe, uruchamianie systemów (np. łączności, sterowania napędem, balastowania), sprawdzanie szczelności zbiorników. Trwają przygotowania do prób technicznych lodołamaczy na wodzie.

W stoczni Koźle w Kędzierzynie-Koźlu powstają dwie jednostki: lodołamacz czołowy Orkan o mocy 1200 KM i lodołamacz liniowy Sokół o mocy 800 KM. Lodołamacze te będą wyposażone w sondę wielowiązkową, która pozwoli monitorować dno zbiornika. Ta precyzyjna ocena stanu zbiornika pozwoli na lepsze prowadzenie prac utrzymaniowych. Jednostki będą wyposażone w panele fotoelektryczne, co wpłynie na zmniejszenie zużycia prądu głównie podczas postoju. Wyposażone będą w oświetlenie ledowe i napędzane będą silnikami spalinowymi, które spełniają obowiązujące normy środowiskowe. Lodołamacze będą też miały funkcje holowników.

Projekt realizowany jest od 2016 roku i zakończy się w 2020 roku. Lodołamacze mają być gotowe i dostarczone do Włocławka do 15 listopada 2019 roku. Statki będą pracowały na Zbiorniku Włocławskim.

Celem budowy lodołamaczy jest prowadzenie osłony przeciwpowodziowej w sezonie zimowym na zbiorniku.

Koszt projektu „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” to 37.087.394,23 PLN, z czego dofinansowanie w ramach POIiŚ oś priorytetowa II, działania 2.1 ze środków UE wynosi 31.520.103,10 PLN.

collage1