1 sierpnia br. w Tomaszowie Mazowieckim Wody Polskie RZGW w Warszawie i Gmina Tomaszów Mazowiecki (Lider Projektu) podpisały umowę na opracowanie projektu na zadanie „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” (w ramach środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

W ramach tej umowy ma zostać zaprojektowany teren turystyczno-rekreacyjny i ciąg drogowy nad Zbiornikiem Sulejów w Smardzewicach, a także mają być uzyskane wszelkie niezbędne decyzje administracyjne na wykonanie zaprojektowanych robót. Roboty budowlane będą podzielone na obie instytucje realizujące projekt.

Teren rekreacyjny w Smardzewicach, będący w zakresie realizacyjnym Gminy Tomaszów Mazowiecki, będzie obejmował:
 obiekty zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 budynek administracyjny (w tym dla ratownictwa wodnego);
 ciągi komunikacyjne (pieszo-jezdne) i aleje spacerowe na terenie plaży i w lesie;
 utwardzenie terenu (pod przyszłe obiekty modułowe na małą gastronomię i food truck’i);
 plaża piaszczysta i trawiasta nad Zalewem Sulejowskim;
 dwa place zabaw (w tym jeden wodny), siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej;
 scena letnia plenerowa;
 mała architektura typu: ławki, stoliki, stojaki na rowery itp.;
 miejsce wykorzystywane do kąpieli dla dzieci i dla dorosłych,
 doprowadzenie infrastruktury technicznej typu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna;
 architektura zieleni (ogród na plaży i pielęgnacja leśnego parku);
 oświetlenie parkowe.

Wody Polskie RZGW w Warszawie wykonają:
 remont nabrzeża i wykonanie na nim ciągu pieszego;
 zapewnienie dostępu do nabrzeża (ciąg komunikacyjny);
 molo-rewitalizacja pod kątem aktywacji usług turystycznych;
 plaża piaszczysta (rekultywacja);
 dwa wejście na molo.

Projekt ma być gotowy do końca stycznia 2020 r.
Celem całego projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału regionu łódzkiego, opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

 1