Projekt budowy stopnia wodnego w Siarzewie był jednym z dwóch głównych tematów posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-PWRDS), która odbyła się  13-14 września 2022 r. w Kruszwicy.

W konferencji wziął udział Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś, który w pierwszej części obrad zaprezentował referat wprowadzający pt. „Kaskada Dolnej Wisły – perspektywy budowy stopnia wodnego w Siarzewie”.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Czy stać nas na bierność w gospodarce wodnej?”, który był rozwinięciem referatu wprowadzającego. W dyskusji wspólnie z Prezesem Wód Polskich wzięli udział: Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Zygmunt Bernard Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr inż. Łukasz Weber -  specjalista ds. inżynierii środowiska, dr inż. Jarosław Tomalik, Prezes Hydroergia Sp. z o.o. oraz Maria Stępniewska - Dyrektor Pionu Biznesu Orlen Neptun Sp. z o.o.

Dopełnieniem dyskusji na temat Kaskady Dolnej Wisły  była dyskusja nad podjęciem przez K-PWRDS stanowiska w sprawie budowy Stopnia Wodnego Siarzewo, za pośrednictwem którego Rada zwróci się do Parlamentu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rozwoju i Technologii, Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa oraz europarlamentarzystów z województwa kujawsko-pomorskiego o wsparcie w kontynuacji projektu budowy Stopnia Wodnego na Wiśle w miejscowości Siarzewo.

Stopień Wodny Siarzewo szansą dla regionu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (zwane dalej PGW Wody Polskie) jest inwestorem dla projektu budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Kompleksowe inwestycje, w dobie zmian klimatycznych, stają się konieczne, by zapewnić odpowiednie zasoby wodne dla obecnych i przyszłych pokoleń. Planowany zbiornik jest inwestycją wyczekiwaną przez lokalny samorząd i mieszkańców. Obiekt będzie wielofunkcyjny.

PGW Wody Polskie, jako Inwestor zadania głównego pn.: „Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do zatoki – Stopień Wodny poniżej Włocławka” poinformowały, iż postępowanie przetargowe prowadzone w celu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla zadania: Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, numer postępowania: WA.ROZ.2810.7.2021 – zostało w dniu 27 lipca 2022 roku zakończone.

Do wyznaczonego na dzień 26 lipca 2022 o godz. 15.00 terminu składania ofert za pośrednictwem dedykowanej Platformy zakupowej nie wpłynęła żadna oferta, co na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych stało się podstawą do unieważnienia postępowania.

Jednocześnie w strukturze PGW Wody Polskie rozpoczęto proces analizy dalszych możliwości i kierunków kontynuowania przedmiotowej inwestycji, która pomimo zaistniałej obecnie sytuacji, znajduje się nadal w planach i zamiarach realizacyjnych PGW Wody Polskie.

Rola dialogu społecznego w procesie inwestycyjnym

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce, w skład których wchodzą: marszałek, wojewoda, co najmniej jedna z organizacji pracodawców oraz co najmniej jedna organizacja pracowników. Ich zadaniem jest m.in. zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach społecznych i gospodarczych o zasięgu wojewódzkim oraz przekazywanie m.in. organom administracji rządowej rekomendowanych rozwiązań, stanowisk i propozycji zmian prawnych.

Kruszwica1 Kruszwica2 Kruszwica3  

fot. Jacek Nowacki 

KruszwicaC kruszwicaB KruszwicaAa  

fot. Przemysław Sobiesak, Krzysztof Wrzosek