W poniedziałek 25 lipca pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie stwierdzili obecność martwych ryb na lewym brzegu Wisły, na odcinku około 3 km poniżej wylotu kolektora ściekowego przy ul. Farysa. Pracownicy dokonali inspekcji lewego i prawego brzegu omawianego odcinka Wisły. Przedstawiciele Wód Polskich pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami, w tym z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, który również monitoruje tę sprawę.


Sytuacja z 27 lipca


Pracownicy Wód Polskich -  Zespołu ds. Wsparcia Technicznego, razem z przedstawicielami z Urzędu Gminy Łomianki i Polskim Związkiem Wędkarskim Koło 62 Potok. przeprowadzili akcję sprzątania śniętych ryb na rzece Wiśle. Dziś po dokonaniu inspekcji w kilku punktach stwierdzono, że koryto i brzegi Wisły są czyste. Nie zauważono już śniętych ryb. Transport i utylizację martwych ryb zorganizował Prezes Koła Wędkarskiemu 62 Potok. Obecnie w Wiśle poniżej Warszawy nie obserwuje się śniętych ryb.

 

Śnięte rybykopia7

fot. Wody Polskie


W ostatnich tygodniach utrzymują się niskie stany wody w Wiśle, co również wpływa na żyjące tam organizmy wodne, dlatego wpływ na zaistniałą sytuację mogły mieć aktualne warunki pogodowe. Aby znaleźć przyczynę śnięcia ryb na wysokości Łomianek pracownicy Wód Polskich przeprowadzili kontrolę gospodarowania wodami w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji pod kątem ustaleń co do aktywności kolektorów burzowych zrzucających mieszankę wód opadowych i ścieków do Wisły, jak również zebrali próbki martwych ryb i przekazali je do ekspertyzy do Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

W ciągu najbliższych dni poznane będą wyniki ekspertyzy. Niezależnie od powyższego pracownicy RZGW w Warszawie dokonają oczyszczenia odcinka Wisły z martwych ryb. Prace będą prowadzone przez pracowników grup wsparcia technicznego, którzy będą wyławiać śnięte ryby i składować je w wyznaczonych miejscach na brzegu, skąd zostaną wywiezione do utylizacji.

Sytuacja na Wiśle jest na bieżąco monitorowana przez PGW Wody Polskie i WIOŚ. W przypadku nowych informacji będą one umieszczane na bieżąco na stronie.

Śnięte ryby 2

 fot. Wody Polskie