Aktualizacja: 29 grudnia 2021 r.

Ze względu na utrzymujące się ujemne temperatury, pokrywa lodowa na Zbiorniku Wodnym Włocławek uległa rozbudowie i aktualnie rozciąga się na 72 km w górę Wisły od Stopnia Wodnego Włocławek. Na całym administrowanym odcinku Wisły występuje śryż, a lokalnie także lód brzegowy.

Wczoraj pokrywa lodowa zwiększyła się, dlatego też ubiegłej nocy zaobserwowano wzrost stanu wody na stacji wodowskazowej Kępa Polska. Stan wody wzrósł o ok. 1.2 m, aktualnie ustabilizował się na poziomie ok. 370 cm, co odpowiada granicy między wodą średnią a wysoką. Taki stan wody (ok. 80 cm poniżej stanu ostrzegawczego) nie stwarza zagrożenia powodziowego.

Lodołamacze pozostają w gotowości, obecnie panujące warunki hydrologiczne, meteorologiczne i glacjalne nie wskazują na konieczność podjęcia akcji lodołamania. Jej prowadzenie uzależnione jest od wielu czynników, codziennie analizowanych przez pracowników Wód Polskich (stan zlodzenia, temperatury, wiatru, stanów i przepływów w rzece oraz prognozowanych warunków hydrologicznych i meteorologicznych). Rozpoczęcie lodołamania w niewłaściwym momencie obarczone jest ryzykiem pogorszenia warunków przepływu wody w rzece. Planowany jest krótki rejs patrolowy dwóch lodołamaczy na ZW Włocławek.

Jezioro Zegrzyńskie na Narwi również pokryte jest lodem, którego zasięg obejmuje cały administrowany przez RZGW w Warszawie odcinek Narwi i Bugu. Tylko na ujściowym odcinku Narwi, poniżej Stopnia Wodnego Dębe, nie występuje pokrywa lodowa - obserwujemy tam śryż i lód brzegowy.

Aktualnie zjawiska lodowe na administrowanych ciekach nie stwarzają zagrożenia powodziowego, nie występują niebezpieczne podbitki śryżowe czy zatory. Aktualnie prognozy pogody na najbliższe dni są korzystne. Niezmiennie, jak każdej zimy, będzie prowadzony codzienny monitoring zjawisk lodowych, aby móc podejmować właściwe działania w ramach zimowej ochrony przeciwpowodziowej.

Aktualizacja: 27 grudnia 2021 r.

W związku z występującymi w ostatnich dniach silnymi mrozami, na administrowanych przez Wody Polskie rzekach można zaobserwować zjawiska lodowe. Pracownicy Wód Polskich prowadzą codzienny monitoring stanu koryt rzecznych, w obecnym okresie ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących zjawisk lodowych.

Aktualnie pokrywa lodowa występuje na Zbiorniku Wodnym Włocławek, rozciągając się na ok. 50 km w górę Wisły od Stopnia Wodnego Włocławek.

Na Wiśle powyżej obserwujemy dopływ śryżu, który w zależności od lokalizacji zajmuje od 60 do 90% koryta (w miejscu dobijania śryżu do istniejącej pokrywy lodowej). Lokalnie tworzy się lód brzegowy.

Również Jezioro Zegrzyńskie na Narwi pokryte jest lodem, którego zasięg obejmuje cały administrowany przez RZGW w Warszawie odcinek Narwi i Bugu. Tylko na ujściowym odcinku Narwi, poniżej Stopnia Wodnego Dębe, nie występuje pokrywa lodowa - obserwujemy tam śryż i lód brzegowy.

Aktualnie zjawiska lodowe na administrowanych ciekach nie stwarzają zagrożenia powodziowego, nie występują niebezpieczne podbitki śryżowe czy zatory. Niezmiennie, jak każdej zimy, będzie prowadzony codzienny monitoring zjawisk lodowych, aby móc podejmować właściwe działania w ramach zimowej ochrony przeciwpowodziowej.

Wisła w Płocku