„Jeżeli nie dzisiaj, to nigdy” – takimi słowami rozpoczął spotkanie Ryszard Borowski, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, które miało miejsce w Ciechocinku 25 października br. i zostało zorganizowane, aby porozmawiać o statusie inwestycji „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – realizowana w wariancie Siarzewo”. Wśród zaproszonych gości byli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele administracji rządowej, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie okolicznych miejscowości, którym zależy, żeby ta inwestycja była kontynuowana.

 

Ryszard Borowski podkreślił, że mieszkańcy czekają na wybudowanie kolejnego stopnia wodnego i że chcą być pewni, że poprzez tę inwestycję SW Włocławek będzie zabezpieczony. Także Leszek Dzierżewicz, Burmistrz Ciechocinka, podkreślał, że budowa tego stopnia, to poprawa bezpieczeństwa, poprawa retencji i możliwość produkcji czystej energii.

 

Prezes Wód Polskich, Przemysław Daca oświadczył, że decyzja środowiskowa jest nadal ważna (po orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego), co pozwala na kontynuację prac przy projekcie.

 

O stanie zaawansowanie projektu opowiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie. Podkreśliła, że inwestycja jest częścią projektu Woda Dla Kujaw, a więc jej znaczenie jest bardzo ważne. Wyraziła także radość, że decyzja środowiskowa będzie ponownie rozpatrywana, bo rozważać należy argumenty, a nie emocje.

 

Prof. dr hab. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprezentował „Wpływ Zbiornika Włocławskiego (samotny) na procesy korytowe do 2100 roku”. Podkreślał, że gospodarka wodna musi należycie działać, jak w wielu krajach, a kolejne stopnie wodne dadzą bardzo dobry efekt: Nie myślmy o rozbiórce Włocławka, to jest niemożliwe, kontynuujmy zabudowę Wisły.

 

Głos zabrali także Józef Łyczak i Ryszard Bober, Senatorowie RP oraz Joanna Borowiak i Jan Krzysztof Ardanowski, Posłowie na Sejm RP. Wszyscy podkreślali, że ta inwestycja jest oczekiwana, że należy o ten projekt walczyć i wspierać działania prowadzące do jego realizacji. Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękowała za to, co do tej pory udało się zrobić i obiecała wspierać w dalszych działaniach.

 

Spotkanie zakończono podpisaniem petycji „Tak dla budowy stopnia wodnego Siarzewo!” do Prezesa Rady Ministrów i Marszalek Sejmu RP, jako wyrazu poparcia i prośby o podjęcie działań w sprawie budowy stopnia wodnego.