21 października br. Wody Polskie i Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisały porozumienie intencyjne w sprawie kontynuacji współpracy przy realizacji Projektu pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu  nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”. Obie strony deklarują zabezpieczyć środki finansowe na realizację na lata 2022-23.

 

Porozumienie jest wyrazem chęci kontynuowania partnerstwa zawartego w 2016 roku przez Wody Polskie i Gminę Tomaszów Mazowiecki, które dotyczyło realizacji tego projektu.

Obejmuje on budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i utwardzonych ciągów komunikacyjnych nad Zbiornikiem Sulejów. Istniejące molo zyska nowe funkcje turystyczne i walory rekreacyjne. Zakres prac podzielony jest pomiędzy Lidera Projektu – Gminę Tomaszów Mazowiecki a Wody Polskie. Jest to ważne zadanie mające na celu uatrakcyjnić turystycznie cały region.

 

Zbiornik Sulejów powstał wyniku spiętrzenia wód Pilicy w 1973 r., jego zapora usytuowana jest w Smardzewicach.