30 września Wody Polskie gościły we Włocławku zwycięską parę uczniów, którzy wygrali w konkursie „Kto przełamie lód?” na nazwy dla dwóch nowych lodołamaczy.

To dzięki Beacie Wojtasik ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku i Filipowi Malinowskiemu ze Szkoły podstawowej nr 23 we Włocławku jednostki nazwano Sokół i Orkan. Lodołamacze stacjonują w porcie we Włocławku, a w minionym sezonie zimowym brały udział w kruszeniu lodu na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

Uczniowie wraz ze swoimi klasami mieli okazję zobaczyć i zwiedzić lodołamacze, którym wymyślili nazwy. Dowiedzieli się także na czym polega akcja lodołamania i dlaczego jest ważna. Dzieci zadawały wiele pytań, a całe spotkanie było przez nich bardzo entuzjastycznie odebrane. Wodom Polskim miło było gościć ciekawych świata uczniów.

W 2020 roku powstały dwa nowoczesne lodołamacze: czołowy Orkan i liniowy Sokół, wybudowane w ramach projektu „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”, który realizowany był od 2016 roku, koszt projektu: 37.087.394,23 PLN (dofinansowanie w ramach POIiŚ oś priorytetowa II, działania 2.1 ze środków UE wynosi 31.520.103,10 PLN). Wybudowane lodołamacze to nowoczesne jednostki, które służą do prowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej na Zbiorniku Włocławek. Powstały 1 lodołamacz czołowy o mocy 1200 KM i 1 lodołamacz liniowy o mocy 800 KM. Wyposażone są w sondę wielowiązkową, która pozwala monitorować dno zbiornika. Ta precyzyjna ocena stanu zbiornika pozwoli na lepsze prowadzenie prac utrzymaniowych. Jednostki są wyposażone w panele fotoelektryczne, co wpłynie na zmniejszenie zużycia prądu głównie podczas postoju. Wyposażone są w oświetlenie ledowe i napędzane są silnikami spalinowymi, które spełniają obowiązujące normy środowiskowe. Lodołamacze mają funkcje holowników.

Nazwy dla nowych lodołamaczy zostały wyłonione w konkursie „Kto przełamie lód?” zorganizowanym przez Wody Polskie RZGW w Warszawie. Konkurs polegał na wymyśleniu nazw i skierowany był do szkół z miasta i gminy Włocławek. Nazwa miała się składać z maksymalnie siedmiu liter, a inspiracją do jej stworzenia miały być przyroda i geografia.