16 września br. w Żninie Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zorganizowała posiedzenie plenarne na temat między innymi postępów inwestycji budowy SW Siarzewo i Kaskady Dolnej Wisły w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Rada skupia się nie tylko na rozwiązywaniu spraw społecznych, ale także na zapewnieniu warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Aktywnie włączyła się w temat budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle Dolnej. WRDS wyraził poparcie dla budowy SW Siarzewo, podkreślając jej znaczenie dla regionu.

W posiedzeniu wzięła udział Dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która przedstawiła fakty o stanie realizacji SW Siarzewo, potrzebie budowy kolejnego stopnia wodnego i korzyściach płynących z inwestycji. Uczestnicy spotkania wysłuchali także paneli o dyrektywach wodnych i transportowych UE, założeniach projektu „Woda Dla Kujaw – Żywność Dla Polski” oraz stanowiska organizacji społecznych.

Spotkanie było ożywioną dyskusją, gdyż temat budowy SW Siarzewo budzi negatywne emocje u niektórych przedstawicieli organizacji pozarządowych. Padały liczne pytania, które przeradzały się w długie dyskusje. Z pewnością spotkanie pomogło lepiej zrozumieć projekt „Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – realizowana w wariancie Siarzewo” i dało początek większego dialogu. Dzięki takim spotkaniom jest szansa na wypracowanie kompromisu między wszystkimi interesariuszami.