Zakończyły się prace na kolejnych odcinkach wału przeciwpowodziowego. Od kilku lat Wody Polskie sukcesywnie odnawiają obwałowania realizując jedno z najważniejszych statutowych zadań – ochronę przeciwpowodziową.

6 września br. w spotkaniu w związku z zakończeniem zadań „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie-Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” i „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie-Jeziory” udział wzięli: Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich, Krzysztof Szczegielniak – Starosta Otwocki, Burmistrz Karczewa - Michał Rudzki, Sołtys Ostrówka - Małgorzata Zakrzewska, Dyrektor RZGW w Warszawie – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. 

Zadanie „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie-Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” rozpoczęło się w 2020 r. Zrealizowano je wówczas na 2,6 km odcinku wału za kwotę 5.494.801,78 PLN. W ramach zadania w 2021 r. wykonano częściową rozbiórkę korpusu wału do rzędnej wody 1%, a następnie jego odtworzenie. Wał został zagęszczony, skarpa i korona wału zostały profilowane. W korpusie wału wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną.  Skarpy wału zostały zabezpieczone siatką stalową przeciw zwierzętom ryjącym. Koszt zadania na tym 1,45 km odcinku to 5.841.745,95 PLN.

Celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych wału poprzez odbudowę korpusu wału z wyrównaniem niwelety korony do rzędnych pierwotnych oraz uszczelnieniem korpusu i podłoża wału. Konieczność realizacji zadania wynikała ze złego stanu technicznego wału. Wał chroni dolinę o powierzchni 3.240 ha gmin Karczew i Sobienie-Jeziory, miast Karczew i Otwock. W bezpośrednim sąsiedztwie wału znajdują się zabudowania miejscowości Dziecinów, Kosumce, Glinki, Kępa Nadbrzeska i Nadbrzeż. Tereny te są intensywnie uprawiane, wysoko rozwinięte gospodarstwa rolne specjalizują się w sadownictwie oraz przetwórstwie owoców i warzyw często znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wału. Dlatego tak ważne było przywrócenie dobrego stanu technicznego wału.

„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie-Jeziory” rozpoczęła się w 2019 r. W latach 2019-20 zrealizowano prace na 9,1 km odcinku (2019 r. – 4,8 km; 2020 r. – 4,3 km) za łączną kwotę 15.545.965,86 PLN (2019 r. – 7.785.821,39 PLN; 2020 r. – 7.760.144,47 PLN). W 2021 roku prace realizowane były na odcinku o długości 3,6 km, ich koszt to 5.829.604,94 PLN. Efektem prac budowalnych jest zwiększone bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców doliny. Wał przeciwpowodziowy został uszczelniony przy użyciu przesłony przeciwfiltracyjnej wykonanej w osi wału. Zagęszczono korpus wału. Skarpy zostały wyprofilowane wraz z wyrównaniem niwelety, a także  zabezpieczone siatką stalową przeciw zwierzętom ryjącym.

Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych przez wał i przywrócenie funkcji technicznych obiektu, którego stan techniczny nie był zadowalający. W bezpośrednim sąsiedztwie wału znajdują się zabudowania miejscowości Stare Podole, Gusin, Wysoczyn, Radwanków Szlachecki, a także przepompownia wody. Teren ten jest intensywnie uprawiany. Wysoko rozwinięte gospodarstwa rolne specjalizujące się w sadownictwie oraz przetwórstwie owoców i warzyw często zlokalizowane są w odległości kilkunastu metrów od wału.

Wody Polskie stale prowadzą inwestycje i bieżące prace utrzymaniowe, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego i minimalizowanie skutków powodzi. Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich.