Aktualizacja 06.09.2021

Trwa przejście fali wezbraniowej przez odcinek Wisły administrowany przez RZGW w Warszawie. Na Wiśle od Annopola po Dęblin obserwowane są już spadki stanu wody. Kulminacja wezbrania przechodzi aktualnie przez profil wodowskazowy Gusin, w strefie stanów wysokich, ale bez przekroczenia stanu ostrzegawczego. Jutro rano kulminacja wezbrania będzie przechodziła przez Warszawę, przy nie stwarzającym zagrożenia stanie wody równym ok. 420 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary, niecałe 2 metry poniżej stanu ostrzegawczego. Wzrosty stanu wody związane z przemieszczającą się falą wezbraniową są obserwowane również poniżej Warszawy: w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej już przekroczone zostały stany ostrzegawcze, a kulminacji spodziewamy się tam odpowiednio: w Wyszogrodzie - w nocy z wtorku na środę, w Kępie Polskiej - we środę rano. Prognozy wskazują, że stan wody zarówno w Wyszogrodzie jak i Kępie Polskiej do tego czasu wzrośnie jeszcze o około 20 cm, po czym woda zacznie opadać. Nie powinno dojść do przekroczenia stanów alarmowych, a prognozowana sytuacja nie stwarza realnego zagrożenia powodziowego. Niemniej Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację w terenie, w tym w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej, weryfikując stan i funkcjonowanie infrastruktury przeciwpowodziowej oraz oceniając na bieżąco sytuację hydrologiczną.

Stan na 03.09.2021

Wezbranie opadowe na Wiśle przechodzi przez teren administrowany przez RZGW w Warszawie. Aktualnie kulminacja fali wezbraniowej znajduje się powyżej naszego odcinka Wisły i przechodzi przez profil wodowskazowy Zawichost przy stanie wody na pograniczu stanu alarmowego. Zgodnie z prognozami oraz fizyką fali wezbraniowej będzie się ona wypłaszczać w miarę przechodzenia w dół rzeki. Mimo to należy się spodziewać przekroczeń stanów ostrzegawczych od Annopola po Dęblin, gdzie kulminacja będzie jutro i pojutrze. Na odcinku poniżej - od stacji wodowskazowej Gusin w dół rzeki - wezbranie przejdzie w strefie stanów wysokich, ale bez przekroczenia stanów ostrzegawczych. W Warszawie kulminacji wezbrania należy spodziewać się w poniedziałek, przy prognozowanym stanie wody około 400 cm (przy stanie ostrzegawczym równym 600 cm), a zatem nie powinno stworzyć zagrożenia powodziowego. Tym niemniej pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację na Wiśle i dopływach, celem upewnienia się, że wszystkie elementy infrastruktury przeciwpowodziowej są sprawne i nie występuje zagrożenie podtopieniami. Współpracujemy również ściśle ze służbami zarządzania kryzysowego, przekazując informacje o wszelkich potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z aktualną sytuacją hydrologiczną.

Więcej informacji: https://wody.gov.pl/aktualnosci/2033-wody-polskie-na-biezaco-monitoruja-sytuacje-meteorologiczno-hydrologiczna-w-kraju