W związku z aktualnym wezbraniem opadowym na Wiśle, na Zbiorniku Wodnym Włocławek rozpoczęto procedurę spracowywania rzędnej piętrzenia do poziomu 56,50 m n.p.m. Operacja polega na uprzedzającym zwiększeniu odpływu ze Zbiornika, celem obniżenia rzędnej wody w Zbiorniku i przygotowania go na przejęcie zwiększonej ilości wód wezbraniowych. Wszystkie działania podejmowane na Stopniu Wodnym we Włocławku są zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym oraz instrukcją gospodarowania wodą i mają na celu właściwe przygotowanie Zbiornika do nadchodzącego wezbrania i zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na Wiśle.