Na obszarze Nadzoru Wodnego w Puławach w ciągu tygodnia spadła równowartość opadu z 4 miesięcy. Stacja meteo Puławy w okresie od 23.08 do 01.09 zanotowała opad na poziomie 200 mm. Na skutek intensywnych punktowych opadów rzeka Klikawka wystąpiła z brzegów i zalała okoliczne pola uprawne. Woda nie dotarła do zabudowań. Straż pożarna oraz służby terenowe Wód Polskich podjęły interwencję. Wczoraj, w związku z przemieszczaniem się na Wiśle fali wezbraniowej, w zlewni Klikawki przybyło wody i konieczne było przeprowadzenie prac interwencyjnych dla polepszenia spływu wód rzeki Klikawki w dolnym odcinku. Obecnie sytuacja się ustabilizowała, dzisiaj zaobserwowano miejscowo spadek wód do 5 cm. Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego naszego Gospodarstwa nadal pozostają w terenie, na bieżąco udrożniają okoliczne przepusty oraz usuwają zatory. Przy utrzymujących się korzystnych warunkach pogodowych przewiduje się dalsze spadki poziomu wody. Nasze Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną.