Dzisiaj w siedzibie RZGW w Warszawie dyrekcja i pracownicy podziękowali za wieloletnią pracę Pani Marii Poradzie. Po niemal 60 latach pracy w gospodarce wodnej Pani Maria przeszła na zasłużoną emeryturę.

Pracę rozpoczęła 1 kwietnia 1963 roku w Zarządzie Inwestycji Budowy Kaskady Dolnej Wisły we Włocławku, który prowadził budowę Stopnia Wodnego we Włocławku. 3 czerwca 1969 r. została zatrudniona w Zarządzie Inwestycji Zabudowy Dorzecza Wisły Środkowej w Warszawie, przekształconego w roku 1973 w okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Warszawie i pozostała pracownikiem już Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie aż do 2021 roku.

Przez niemal 60 lat pracy Pani Maria podchodziła do swoich obowiązków z zaangażowaniem i sumiennością. W swojej karierze pełniła różne funkcje, również kierownicze. Angażowała się w działalność związków zawodowych. Od 1980 działała w NSZZ „Solidarność” pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej, delegata Walnego Zebrania Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej oraz członka Krajowej Rady Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej począwszy od jej powołania w 1989 roku.

Wody Polskie dziękują Pani Marii za ponad półwieczny wkład w rozwój gospodarki wodnej w naszym kraju i dbałość o pracowników oraz życzą wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i wielu spokojnych, słonecznych dni w czasie zasłużonego odpoczynku.