19 sierpnia br. miało miejsce inauguracyjne spotkanie zespołu koordynacyjno-eksperckiego ds. budowy zbiornika wodnego Bzin na Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej. Zadanie „Budowa zbiornika małej retencji Bzin w zlewni Kamiennej” jest wpisane do strategii zadań województwa świętokrzyskiego na lata 2021-27 (30). Zbiornik ma pełnić funkcje retencyjną, poprawy stosunków wodnych, a także przeciwpowodziową.

Powołany zespół zajmie się pozyskaniem finansowania, a także ułożeniem ścieżki inwestycyjnej. Tworzą go eksperci z Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy PAN. 

Zadanie obejmuje budowę nowego, wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Bzin w Skarżysku-Kamiennej, zasilanego wodami Kamiennej. Podstawowymi funkcjami planowanego zbiornika są:

  • retencja powodziowa w okresie wezbrań - wykorzystany będzie do transformacji fali powodziowej rzeki Kamienna w Skarżysku-Kamiennej, a także na odcinku do Zbiornika Brody
  • retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece w okresach suszy poniżej zbiornika
  • poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika
  • cele rekreacyjne i rozwój agroturystyki
  • wykorzystanie energetyczne
  • zabezpieczenie wody do celów pożarowych

Zbiornik będzie miał długość około 3,3 km, a planowana szerokość maksymalna to 800 m.