17 sierpnia br. została podpisana umowa na pogłębianie Wisły w Płocku w dwóch lokalizacjach: przy bramie przeciwpowodziowej i w okolicy Maszewa. Prace utrzymaniowe mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe, ułatwić spływ lodu oraz przeciwdziałać powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych.

 „Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w dwóch lokalizacjach: Lokalizacja nr 1: Udrożnienie rzeki Wisły w km 633+280 – 633+780 (brama przeciwpowodziowa w Płocku), Lokalizacja nr 2: Udrożnienie rzeki Wisły w km 636+200 – 637+200 (okolice Maszewa)” będzie realizowane najpóźniej do 30 września br., jego koszt to 1.345.005 PLN. Dzięki tym pracom udrożnieniowym usunięte zostanie łącznie 54.000 m³ urobku. Prace pogłębiarskie są konieczne do wykonania. Obecnie w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości Wisły w Płocku utrudnione jest prowadzenie akcji lodołamania oraz spław lodu, w konsekwencji mogą tworzyć się zatory lodowe, które stwarzają realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrożnianie koryta Wisły, a co za tym idzie - poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

 

plock 180821

 

W kolejnych miesiącach prace pogłębiarskie będą kontynuowane w innych lokalizacjach: Rakowo, Wychódźc, Kępa Polska, Dobrzyków, Gmury, Radziwie, Rokicie. Wykonawca zadania „Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle w podziale na części” zrealizował Etap I umowy. Obejmował on wykonanie badań batymetrycznych kształtu dna wskazanych odcinków Wisły i określenie kubatury materiału do wydobycia. Etap II obejmuje uzyskanie zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych możliwa będzie dalsza realizacja zadania.

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich. I choć powódź jest zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec, zawsze ciężko jest zaakceptować ogrom zniszczeń, jakie pozostają po przejściu fali powodziowej. Przez lata ludzie żyli w przekonaniu, że działania związane z ochroną przeciwpowodziową powinny zapewnić im stuprocentowe bezpieczeństwo. Tymczasem, jak pokazują doświadczenia z minionych powodzi, nie da się całkowicie wyeliminować tego zjawiska. Należy pogodzić się z tym, że powodzie były, są i będą, a działania należy skierować w stronę zmniejszenia strat poprzez ograniczanie tzw. ryzyka powodziowego.