W wyniku intensywnych zjawisk pogodowych w rejonie Płocka (14-15.07), doszło do awarii zasilania w energię elektryczną. Część pompowni zlokalizowanych wzdłuż Wisły pozostaje bez zasilania. Pompownie znajdują się w miejscowościach: Dobrzyków, Arciechów, Wykowo, Kępa Polska, Brwilno, Borowiczki, Podgórze, Modzerowo, Wiączemin.

Na pompowniach Borowiczki i Wykowo około 13:00 (15.07) przywrócono zasilanie i pompownie pracują prawidłowo.

Ze względu na brak zasilania na pozostałych pompowniach, poziom wody w ciekach (będących dopływami Wisły) wzrasta. Lokalnie, w niektórych miejscach podtapiane są łąki i nieużytki. Obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Trwają działania we współpracy z zakładem energetycznym, strażą pożarną i PCZK Płock. Państwowa Straż Pożarna dostarcza pompy spalinowe, które przepompują wodę ze zbiorników pompowni pozbawionych zasilania.

Ze względu na znaczny obszarowo zakres awarii sieci energetycznej, nie można obecnie określić terminu jej usunięcia przez właściwe służby.

Aktualizacja z godziny 15.00 (15.07.2021)

Przywrócono zasilanie na pompowniach: Borowiczki, Modzerowo, Wykowo – pompy działają bez zarzutu, brak zagrożenia podtopieniami.

Na pompowniach Arciechów, Podgórze i Kępa Polska spływ odbywa się grawitacyjnie bez konieczności pompowania.

Na pompowni w Dobrzykowie pracują pompy dostarczone przez Straż Pożarną.

Wciąż brak zasilania na pompowni Wiączemin. Na skutek wzrostu poziomu wody lokalne rozlewisko utworzyło się w rejonie ujścia Kanału Troszyńskiego do Kanału Dobrzykowskiego, podtapiając łąki i tereny uprawne. Na chwilę obecną brak zagrożenia dla terenów zamieszkanych i zabudowań.

Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację w ciekach, na chwilę obecną sytuacja jest stabilna i nie występuje zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców okolicznych terenów.

Aktualizacja z godziny 15.00 (16.07.2021)

Na pompowni Brwilno występowały problemy z zasilaniem. Pracownicy Zakładu Energetycznego usuwają usterkę. Na miejsce sprowadzony zostanie agregat prądotwórczy celem zagwarantowania energii elektrycznej w przypadku dalszych usterek sieci.

Na pompowniach Arciechów, Podgórze i Kępa Polska spływ nadal odbywa się grawitacyjnie bez konieczności pompowania.

Na pompowniach Dobrzyków i Wiączemin pompy podłączono do agregatów prądotwórczych, aktualnie działają prawidłowo.

Odprowadzenie wód ze wszystkich pompowni, które były dotknięte wczorajszą awarią zasilania, zostało zagwarantowane. Zagrożenie podtopieniami nie występuje.

Aktualizacja z godziny 11:00 (18.07.2021)

Na skutek zalania infrastruktury energetycznej nastąpił zanik zasilania na pompowni Borowiczki. Dzięki szybkiemu dostarczeniu na miejsce agregatu prądotwórczego pompownia pracuje bez zakłóceń.
Nocne zjawiska pogodowe nie przysporzyły dalszych awarii prądu na pompowniach – poza Borowiczkami, tylko pompownia Wykowo pracuje na agregacie, na pozostałych pompowniach funkcjonuje zasilanie z sieci.