6 lipca br. Wody Polskie RZGW w Warszawie podpisały z Gminą Michałowice porozumienie w sprawie powierzenia utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych płynących na terenie gminy Michałowice.

Gmina będzie utrzymywała rzeki Raszynkę i Utratę zachowując ich drożność i przepływ wód oraz odpowiedni stan techniczny koryta rzeki. Działania te mają na celu zwiększyć ochronę przez powodzią i lokalnymi podtopieniami.

Porozumienie będzie obowiązywało do końca 2021 roku.

Wody Polskie są otwarte na współpracę z samorządami i wykazane inicjatywy.