24 czerwca br. w Twardej i w Treście miały miejsce kolejne spotkania z zainteresowanymi dzierżawą działek Skarbu Państwa nad Zbiornikiem Sulejów.

Przedstawiciele Wód Polskich przypomnieli, że został wyznaczony termin do usunięcia naniesień (16 czerwca 2021 r.), jednak nie wszyscy zastosowali się do niego. Dlatego też ostateczny termin usunięcia naniesień został wyznaczony na 2 lipca 2021 r. Po tym terminie być może będzie konieczność usunięcia naniesień przez Wody Polskie.

Wodom Polskim zależy, żeby teren jak najszybciej został udostępniony i mógł być użytkowany w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Stąd tak ważne jest zastosowanie się do wyznaczonych terminów. Zaplanowane na tym terenie prace nie rozpoczną się, dopóki terenie nie zostanie uprzątnięty. A im dłużej Wody Polskie nie będą mogły rozpocząć zaplanowanych prac, tym bardziej przesuwa się w czasie możliwość przekazania terenu w dzierżawę. Wody Polskie dokonały wszelkiej staranności, żeby teren został uprzątnięty, jednak bez aktywnego działania ze strony właścicieli naniesień sprawa może się niepotrzebnie przedłużać. Osoby zainteresowane dzierżawą działek w Treście nad Zbiornikiem Sulejów mogą składać wnioski do RZGW w Warszawie.

Nadal możliwe jest powszechne korzystanie z wód (poza terenem wyłączonym pod plac budowy).