1 czerwca w Treście przedstawiciele Wód Polskich spotkali się z zainteresowanymi korzystaniem z terenów w Treście nad Zbiornikiem Sulejów.

Po usunięciu naniesień rozpocznie się  inwentaryzacja i przygotowanie do prac utrzymaniowych. Intencją Wód Polskich jest uporządkowanie terenu, mając na uwadze bezpieczeństwo przebywających i korzystających z tej nieruchomości osób. Ważną kwestią jest także uregulowanie sprawy pod kątem formalno-prawnym tak, aby korzystanie z tej nieruchomości było zgodne z przepisami prawa. Szybkie zabranie przez właścicieli ruchomości z terenu Skarbu Państwa wpłynie na szybsze przeprowadzenie inwentaryzacji terenu i samych prac.

Wody Polskie pozostają otwarte na rozmowy i zawieranie umów dzierżawy z zainteresowanymi podmiotami. Każdy może wystąpić o zawarcie umowy i korzystanie z terenów Skarbu Państwa.

Nadal możliwe jest powszechne korzystanie z wód (poza terenem wyłączonym pod plac budowy).