Dzisiaj miała miejsce odprawa pod przewodnictwem Dyrektor RZGW w Warszawie, w której uczestniczyli wszyscy dyrektorzy Zarządów Zlewni na terenie RZGW w Warszawie i pracownicy Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej. Tematem spotkania była aktualna sytuacja na rzekach w związku z przejściem wezbrania.

Aktualnie sytuacja hydrologiczna na rzekach administrowanych przez RZGW w Warszawie nie stanowi zagrożenia.

Na administrowanym odcinku Wisły obserwowane są spadki stanu wody po przejściu wezbrania, którego kulminacja aktualnie jest przepuszczana przez Stopień Wodny Włocławek, przy przepływach rzędu 1.700 m3/s. Taka wielkość przepływu nie stanowi zagrożenia dla Stopnia, a do jej przepuszczenia wystarczająca jest praca elektrowni. Pracownicy Obiektu Hydrotechnicznego Włocławek pozostają w bieżącym kontakcie z obsługą elektrowni, jak zawsze w gotowości do uruchomienia sekcji przelewowej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Także na pozostałych administrowanych rzekach nie ma zagrożenia. Na Bzurze, Pilicy i Kamiennej utrzymują się stany średnie, lokalnie nawet niskie, a występujące opady nie charakteryzują się intensywnością mogącą doprowadzić do zjawisk niebezpiecznych.

Pracownicy Zarządów Zlewni na bieżąco monitorują sytuację w terenie, pozostając w bezpośrednim kontakcie z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej i Dyrekcją RZGW w Warszawie, gotowi do podjęcia niezbędnych działań w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji niebezpiecznej, co potwierdzono podczas dzisiejszej porannej odprawy z udziałem Dyrekcji RZGW i Dyrektorów wszystkich Zarządów Zlewni.