28 kwietnia br. w Płocku odbyło się spotkanie przedstawicieli PKN ORLEN, Wód Polskich, Prezydenta Miasta Płocka oraz Wodociągów Płockich dotyczące zacieśnienia współpracy i wypracowania niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ujęć wody na terenie Płocka. Podczas spotkania omówiona została specyfika ujęć wody dla PKN ORLEN i Miasta Płocka oraz uwarunkowania związane z ich pracą szczególnie podczas zagrożenia powodziowego.  

W związku z sytuacją zagrożenia powodziowego, która wystąpiła w tym roku w lutym w rejonie Płocka podjęliśmy decyzję o wypracowaniu wspólnych rozwiązań, które zminimalizują ryzyko powodziowe w Płocku. W ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo nie tylko strategicznym obiektom należącym do PKN ORLEN, ale także mieszkańcom Miasta Płocka. Dzięki tej wielostronnej współpracy, łączącej nasz Koncern, Wody Polskie, lokalny samorząd i Wodociągi Płockie, skutecznie zrealizujemy założone cele. – powiedział Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN.

PKN ORLEN zamierza aktywne angażować się we wszystkie niezbędne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w Płocku oraz zabezpieczenia ujęć wody na terenie miasta. Propozycje rozwiązań będą wypracowane wspólnie z Wodami Polskimi odpowiedzialnym za działania regulacyjne na Wiśle oraz samorządem lokalnym i Wodociągami Płockimi.

Sytuacja na Wiśle w Płocku

W tegorocznym sezonie zimowym lodołamacze po raz pierwszy wypłynęły do akcji 27 stycznia. Akcja prowadzona była do 31 stycznia. Kolejna akcja lodołamania miała miejsce 2 lutego. Od 13 lutego, aż do początku marca, Wody Polskie prowadziły działania związane z kruszeniem potężnego zatoru lodowego, który utworzył się w rejonie Płocka. Wysoka woda na Wiśle spowodowała podtopienie bulwarów miejskich oraz zagroziła znajdującemu się na terenie miasta ujęciu wody i zalała nadwiślańskie osiedla: Radziwie, Borowiczki, Pradolina Wisły. W ramach akcji lodołamania została utworzona rynna spływowa umożliwiająca swobodny spływ kry. Wody Polskie koordynowały następnie przepuszczanie pokruszonej przez lodołamacze kry przez Stopień Wodny Włocławek, aby umożliwić spływ nadmiaru wody. Na lądzie wszystkie służby ratunkowe uczestniczyły natomiast w budowie zabezpieczeń, aby nie dopuścić do przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe. Dzięki sprawnie prowadzonej akcji lodołamania i zaangażowaniu służb pracujących na lądzie udało się zabezpieczyć znajdujące się na terenie Płocka ujęcia wody.

Wykazaliśmy się sprawną organizacją – podkreślił Andrzej Nowakowski. Ale sytuacja ta pokazała, że wciąż musimy myśleć o zabezpieczeniu się przed żywiołem, jakim jest Wisła, a także o zabezpieczeniu ujęć wody i zapewnieniu płocczanom nieprzerwanych jej dostaw. Aby to osiągnąć potrzebujemy zaangażowania i współpracy kilku podmiotów – dodał prezydent Płocka. Jest to szczególnie ważne  w sytuacji, kiedy sukcesywnie, od wielu lat  prowadzimy duże inwestycje w mieście, w tym w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Przypomnę, że w tej chwili „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzą przebudowę Stacji Uzdatniania Wody „Górna”,  Stacji Uzdatniania Wody „Góry oraz przebudowę ujęcia powierzchniowego „Grabówka. Dlatego tak istotnym jest, jak najszybsze  opracowanie Planu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Płocka i współpraca wszystkich zainteresowanych stron -  powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Działania przeciwpowodziowe dotyczyły również ochrony ujęcia wody należącego do PKN ORLEN, które zlokalizowane jest na 635 km rzeki Wisły w sąsiedztwie przystani Naftoremontu w Płocku. Ujęcie to ma duże znaczenie dla Koncerny, gdyż pobierana tam woda po jej uzdatnieniu wykorzystywana jest do celów bezpieczeństwa technicznego. Jako woda przeciwpożarowa kierowana jest do sieci hydrantowej Zakładu Produkcyjnego w Płocku i stanowi jej zaopatrzenie na wypadek pożaru. W zabezpieczeniu ujęcia PKN ORLEN brała udział Zakładowa Straż Pożarna, ORLEN Ochrona, Wojska Obrony Terytorialnej, obsługa ujęcia, a działaniami kierował Zakładowy Komitet Przeciwpowodziowy. W celu niedopuszczenia wody do budynku ujęcia ułożono 3000 worków z piaskiem zabezpieczając najbardziej newralgiczne punkty i wały. Dzięki  wysiłkom i zaangażowaniu wszystkich służb, ujęcie wody dla ORLENU pracowało i dostarczało wodę do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN  bez zakłóceń.

Wysoka fala zagroziła również ujęciu powierzchniowemu wody dla miasta Płocka. Ujęcie powierzchniowe „Grabówka” zlokalizowane jest na  prawym brzegu rzeki, w  629 km jej biegu i stanowi jedno z podstawowych źródeł poboru wody dla Płocka. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. pobierają z Wisły ok.  50% wody potrzebnej dla zaspokojenia wszystkich  potrzeb mieszkańców Płocka. Pozostałe 50% stanowi  woda pobierana z ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie m. Borowiczki w sąsiedniej gminie Słupno wzdłuż rzeki Słupianki – dopływu Wisły. Taka lokalizacja wszystkich ujęć sprawia, że wysoki poziom wód Wisły i przekroczenie stanów alarmowych jest zagrożeniem nie tylko dla obszarów wzdłuż  rzeki,  ale również zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości jej dopływu – rzeki Słupianki. Podczas powodzi w lutym 2021 woda podchodziła pod studnie głębinowe. Prowadzona była akcja zabezpieczania ujęć, poprzez ułożenie ponad 4 000  worków z piaskiem przez służby ratownicze, w tym wojsko i jednostki Państwowej Straży Pożarnej.