Dzisiaj miało miejsce ostatnie spotkanie konsultacyjne (na terenie RZGW w Warszawie) w trybie online w Radomiu.

W południowej części regionu wodnego Środkowej Wisły i zlewni Pilicy zaplanowanych jest 37 działań przeciwpowodziowych.

Główne obszary problemowe tego odcinka to Kamienna - Wąchock, Wolbórka - Tomaszów Mazowiecki, Wyżnica - Wilków i Środkowa Wisła - Wisła lubelska. W projekcie aktualizacji planów zaplanowana jest budowa zbiornika małej retencji Bzin w zlewni Kamiennej, rozbudowa lewego i prawego wału Zagożdżonki w gminie Kozienice, rozbudowa lewego wału przeciwpowodziowego Wisły w Janowcu w gminie Puławy. Do tego trzeba jeszcze dodać rozbudowę lewego wału Wisły w gminie Ożarów. W sumie te działania będą kosztować blisko 235 mln zł. Zaplanowana jest także przebudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Wolbórki w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to dokumenty strategiczne dotyczące powodzi, które mają zebrać wszystkie zagadnienia związane z zagrożeniem powodzią oraz sposobami radzenia sobie z nią. Głównym celem aktualizacji PZRP jest ograniczenie występowania negatywnych skutków powodzi, a więc przede wszystkim chodzi o ochronę zdrowia i życia ludzi, a także zmniejszanie zniszczenia własności prywatnej i publicznej, w tym dróg, mostów, obiektów historycznych i muzealnych, a także ograniczenie wpływu powodzi na działalność przedsiębiorstw, a także na degradację środowiska naturalnego.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów skupia uwagę uczestników debat i wszystkich zainteresowanych. Uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy m.in. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Trwają konsultacje społeczne aPZRP. Dotąd odbyły się spotkania w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp. Poznaniu i Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku i Olsztynie. Więcej informacji o aPZRP oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl.