Dzisiaj w Otwocku nad Świdrem Wody Polskie i Fundacja „Nad Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy” podpisały porozumienie na wyznaczenie szlaku kajakowego na 32 km odcinku Świdra od Kołbieli do Otwocka (przy plaży miejskiej). Szlak będzie dostępny przez cały rok.

Podpisane 5 marca 2021 r. porozumienie to efekt rozmów i dyskusji o stworzeniu szlaku kajakowego, którego charakter przyrodniczo-ekologiczny będzie kształtowany programem i zasadami Natura 2000 i przepisami dla Rezerwatu Rzeki Świder. Dzięki współpracy Wód Polskich i Fundacji „Nad Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy” ta urokliwa rzeka stanie jest jeszcze bardziej dostępna dla mieszkańców i wszystkich miłośników kajakarstwa.

Dzisiaj spotykamy się na ważnej uroczystości podpisania porozumienia w sprawie budowy pomostów na rezerwacie rzeki Świder. Ta infrastruktura będzie pełniła bardzo ważną rolę w aspekcie wykorzystania walorów przyrodniczych rzeki poprzez kajakarzy, osoby, które na turystykę weekendową do powiatu otwockiego już od wielu lat przybywają. - mówił Jarosław Margielski Prezydent Otwocka

Bardzo dla nas ważne jest żeby społeczeństwo i nasi obywatele korzystali i mogli korzystać z uroków tego dobra narodowego jakim są również rzeki i polska przyroda, dlatego ta inicjatywa jest bardzo ważna. - podkreślił Przemysław Daca Prezes Wód Polskich

Szlak będzie w pełni administrowany przez Fundację, która zapewni bezpieczne korzystanie z jego uroków. Będzie także utrzymywała drożność koryta, usuwała wszelkie przeszkody zagrażające zdrowiu użytkowników. Przystosuje zejścia ze skarp i wejścia na skarpy oraz na pomosty, a także zajmie się uprzątnięciem śmieci.

Znakowany szlak kajakowy na Świdrze to szlak modalny, czyli taki, na którym turysta może przemieszczać się kajakami lub łodziami pomiędzy poszczególnymi punktami węzłowymi. Każdy dorosły użytkownik szlaku korzysta z niego na własną odpowiedzialność, a osoba niepełnoletnia na odpowiedzialność pełnoletniego opiekuna. Każdy zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia oraz mienia własnego oraz innych osób. Należy pamiętać, że uprawianie turystyki wodnej, jak każdej innej, wymaga przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach, używania odpowiedniego sprzętu do poruszania się po szlaku.

Szczegółami związanymi z uruchomieniem i organizacją szlaku zajmuje się Fundacja „Nad Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy”.

Rzeka Świder

Rzeka Świder jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, ma długość ok. 89 km. Źródło ma w okolicach Stoczka Łukowskiego, do Wisły uchodzi na granicy Józefowa i Otwocka. Jej bieg jest kręty, w niektórych miejscach utworzyły się starorzecza. W korycie rzeki na niektórych odcinkach powstały piaszczyste łachy.

Ze względów krajobrazowych, a także czystości wód, w 1978 roku Świder na odcinku 41 km (od Dłużewa do osiedla Świdry Wielkie) został objęty ochroną w rezerwacie częściowym „Świder”. Rezerwat Świder jest otwarty dla ruchu turystycznego. Piaszczyste dno rzeki, niewielka głębokość i ciekawe otoczenie sprawiają, że jest to dobre miejsce na spływy kajakowe i wycieczki.