Wody Polskie i Gmina Ożarów Mazowiecki podpisały dzisiaj porozumienie dotyczące utrzymania Kanału Ożarowskiego. Dokument podczas spotkania online podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska i Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.

Na mocy porozumienia Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim będzie przeprowadzał prace utrzymaniowe na Kanale Ożarowskim oraz utrzymywał porządek i czystość samego koryta, jak i brzegów. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku.

Cieszę się, że wyrazem dobrej współpracy z Gminą Ożarów Mazowiecki jest dzisiejsze podpisanie porozumienia na utrzymanie Kanału Ożarowskiego. Dla lokalnej społeczności Kanał Ożarowski jest ważny, dlatego jestem przekonana, że urząd dołoży wszelkich starań, żeby był zadbany, czysty, i służył mieszkańcom. To pierwsze porozumienie zawarte na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu i wierzę, że będą kolejne, bo jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami, intensyfikujemy ją. - powiedziała Dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Dla Gminy Ożarów Mazowiecki to ważny dzień i myślę początek nowej ery dobrej współpracy i tak już dobrej. To duża szansa dla Kanału Ożarowskiego żeby spełniał swoją funkcje jeszcze lepiej. Bardzo doceniam kontakt z Wodami Polskimi. Bardzo dziękuje i liczę na owocną współpracę. - podsumował podpisanie Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz